In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Om ervoor te zorgen dat medewerkers in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kunnen blijven werken start de StAZ op korte termijn, onder begeleiding van Stichting IZZ,  met het project Bewustwording Duurzame Inzetbaarheid. Wil jij meer weten over dit project? Meld je dan aan voor de webinar van 23 mei, van 10.00 tot 11.00 uur.

Het doel van het project Bewustwording Duurzame Inzetbaarheid is proefondervindelijk te onderzoeken hoe:

  • bewustwording en kennis over duurzame inzetbaarheid bij werkgevers en medewerkers structureel ingebed kan worden tijdens het werk van alledag,
  • medewerkers hier vervolgens ook naar handelen
  • en het gevoel van urgentie rondom deze thematiek wordt verhoogd.

Hiermee wordt het effect en het bereik van de interventies voor duurzame inzetbaarheid vergroot.

Hoe gaan we dit doen?

Het project wordt opgedeeld in drie fases:

  1. Wat is de huidige stand van zaken? We brengen in kaart op welke vier kernelementen van duurzame inzetbaarheid (gezondheid/vitaliteit, motivatie/betrokkenheid, vakkennis/vaardigheden, werk/privébalans) al wordt ingezet. Vervolgens stellen we het kernprobleem per team vast, waarbij aandacht is voor het huidige gedrag en het gewenste gedrag in het team.
  2. Tijdens fase twee worden de gedragsinterventies per team ontworpen, uitgevoerd en gemonitord. We gebruiken hiervoor de nudging-methode. Een nudge is een klein duwtje in de goede richting die het gewenste gedrag makkelijker maakt.
  3. In de laatste fase wordt geëvalueerd, worden er factsheets ontwikkeld en wordt het eindrapport opgemaakt door IZZ. Dit rapport zal tijdens een inspirerende sessie met alle deelnemende teams worden gedeeld en toegelicht.

Na zeven maanden weten we wat de effecten zijn van de verschillende gedragsinterventies op duurzame inzetbaarheid. Deze kennis gebruiken we niet alleen binnen de aan dit project deelnemende organisaties, maar verspreiden we branche-breed. Met als doel om organisaties in de branche ziekenhuizen te inspireren de werkwijze breed in de organisatie toe te passen en/of hier zelf mee aan de slag te gaan.

Wat en wie hebben we nodig?

Om het project te kunnen starten hebben we vijf organisaties en teams nodig. Om alles in goede banen te leiden, zoeken we per deelnemende organisatie een projectcoördinator, die samen met een beperkt projectteam het project begeleidt. Het projectteam bestaat in ieder geval uit de leidinggevende van het betreffende team en een communicatieadviseur. Het projectteam wordt ondersteund door ervaren adviseurs van IZZ.

Meld je aan!

Ben je enthousiast geworden en wil jij meer weten over dit project? Meld je dan aan voor het webinar op dinsdag 23 mei 10:00 – 11:00 uur bij Geraldine van der Meer via g.vandermeer@caop.nl.

Tijdens het webinar vertelt IZZ meer over de aanpak en heb je mogelijkheid om vragen te stellen.