De verzuimcijfers in de ziekenhuissector over 2020 zijn bekend. Over heel 2020 was het verzuimpercentage in ziekenhuizen 5,73. Dat is ten opzichte van 2019 een stijging van 0,54 procentpunt. Het rapport is uitgebracht door Vernet. Wat viel nog meer op?

Grootste stijging in middellang verzuim (15 t/m 91 dagen)

Het verzuim stijgt in alle duurklassen, maar de grootste toename is te zien in de twee middelste klassen: middellang verzuim (15 t/m 91 dagen) en lang verzuim (92 t/m 365 dagen). In duurklasse 15 t/m 91 dagen stijgt het verzuim het meest met een toename van 39%.

Grootste toename bij de jongste werknemers

De toename in het verzuim is in elke leeftijdsgroep te zien, maar bij de jongste werknemers tot 26 jaar stijgt het verzuim het sterkst.

Verzuim stijgt in elke branche

Zorgbreed is het verzuimpercentage ten opzichte van 2019 gestegen van 6,14 naar 6,83. Alle branches laten een stijging in het verzuim zien, behalve de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Daar blijft het verzuim vrijwel gelijk. De meldingsfrequentie is zorgbreed juist gedaald van 1,07 naar 1,02. Alleen in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) stijgt zowel het verzuim als de meldingsfrequentie.

Onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers?

Bekijk de factsheet voor een overzicht van de verzuimcijfers over 2020.