Recente cijfers van onderzoeksbureau Vernet laten zien dat het ziekteverzuim in de branche ziekenhuizen in 2022 op een hoger niveau ligt dan in 2021. Het onderzoek laat een stijging in het verzuim zien, maar ook een daling in de gemiddelde duur van het verzuim.

Stijging in kort- en langdurend verzuim

Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen bedraagt in 2022 7,04%, wat 0,9% hoger is dan het voorgaande jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het kortdurend verzuim in 2022 aanzienlijk hoger is dan in voorgaande jaren: stijging van 84% ten opzichte van 2021. Het gaat hierbij om ziekmeldingen die minder dan 2 weken duren. Ook het langdurend verzuim neemt verder toe: stijging in het tweede ziektejaar van 18% ten opzichte van 2021.

Meldingsfrequentie het hoogst onder jonge medewerkers

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie nemen toe in alle leeftijdsklassen, maar het verzuim is het meest gestegen onder werknemers in de leeftijdscategorie van 26 t/m 35 jaar (toename van 22%). Ook is het gemiddeld aantal meldingen in deze groep bijna 2 keer zo hoog als in andere leeftijdscategorie├źn. Onder werknemers jonger dan 26 jaar is de meldingsfrequentie voor het eerst hoger dan 2. Dit betekent dat deze jongste werknemers zich gemiddeld twee keer per jaar ziek melden. Opvallend is dat het verzuimpercentage bij jonge medewerkers wel lager ligt dan bij medewerkers in een hogere leeftijdsklasse.

De tabel laat een stijging in het verzuimpercentage zien naarmate de leeftijdsklasse stijgt. Onder medewerkers van 56 jaar en ouder is het verzuimpercentage het hoogst. De meldingsfrequentie daarentegen is het hoogst onder jonge medewerkers.

Daling gemiddelde verzuimduur

Naast de stijgende verzuimcijfers is er ook een verandering in de verzuimduur waargenomen. Bij het stijgen van de meldingsfrequentie is er vaak sprake van een daling van de gemiddelde duur van het verzuim. In 2022 duurt het gemiddelde ziekteverlof 19,9 dagen, bijna 5 dagen korter dan in 2021.

De grafiek toont een daling in de gemiddelde verzuimduur in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren.

Meer weten?

Het onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in de branche ziekenhuizen. Ben je benieuwd naar de cijfers over heel 2022? Download de factsheet of lees de analyse van Vernet.