Over heel 2023 komt het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen uit op 6,24. Het verzuimpercentage is daarmee lager ten opzichte van een jaar geleden (7,04), maar nog wel licht hoger dan in het jaar 2021 (6,14). Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet in opdracht van de StAZ.

Medewerkers in de branche ziekenhuizen minder vaak ziek …

Het gemiddelde aantal keren dat medewerkers zich in een jaar ziekmelden, oftewel de meldingsfrequentie, komt uit op 1,36. Dat is lager dan een jaar geleden toen het nog 1,63 was. De daling van de meldingsfrequentie zien we in alle leeftijdsklassen terug, maar is nog steeds wel hoger dan in 2021.

Meldingsfrequentie verzuim Ziekenhuizen

… Maar wel langer

In alle duurklassen daalt het verzuim, behalve bij het extra lange verzuim dat met 5% toeneemt naar 1,56. Dat wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van het verzuim in het tweede ziektejaar, dat met 7% gestegen is naar 0,78 en niet eerder zo hoog was. Hoewel in alle leeftijdsklassen het verzuim daalt, blijft in de leeftijdsklassen boven 45 jaar het extra lang verzuim stijgen.

Duurklasse verzuim Ziekenhuizen

Dalende trend in verzuim zichtbaar in alle branches

Zorgbreed is het verzuimpercentage 7,75. Dit is een daling van 7% vergeleken met een jaar eerder. In alle branches is zowel het verzuim als de meldingsfrequentie gedaald, met de grootste daling bij de ziekenhuizen.

Zorgbreed verzuimperscentage

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in de branche Algemene Ziekenhuizen. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de factsheet Algemene Ziekenhuizen Q4 2023 of lees de analyse van Vernet in de Branchemonitor Algemene Ziekenhuizen.