Het verzuim in de branche ziekenhuizen over het voortschrijdend jaar bedraagt 7,02%. Ten opzichte van een jaar geleden, is het verzuim met 0,98 procentpunt gestegen. Het verzuim in duurklasse 1 tot en met 14 dagen is flink gestegen naar 1,74%. Ook in de hoogste duurklasse (366 t/m 730 dagen) is er een  stijging te zien.

Ook meldingsfrequentie stijgt

De meldingsfrequentie over het voortschrijdend jaar is 1,57. Dat is hoger dan één jaar geleden. De meldingsfrequentie neemt toe in alle leeftijdsklassen, maar vooral bij werknemers van 26 tot en met 35 jaar.

Verzuimpercentage per branche

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie stegen in alle branches, maar de sterkste stijging is zichtbaar in de GGZ. Het verzuim in de branche ziekenhuizen is het laagst van alle zorgbranches. Zorgbreed is het verzuimpercentage deze periode 8,29%. Een jaar geleden was dat 7,13%. Dat is een stijging van ruim 16%.

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers?
Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q3 2022