In het tweede kwartaal van 2022 is het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen in vergelijking met vorig jaar met 10% gestegen naar 6,57. De toename van het verzuim vindt in alle leeftijdsgroepen plaats. De leeftijdsgroep 26 t/m 35 jaar laat met 29% de sterkste stijging zien. Ook de leeftijdsgroepen 25 jaar en jonger en 36 t/m 45 jaar stijgen beide met ruim 20%.

Meldingsfrequentie is ook gestegen

Over het voortschrijdend jaar is de meldingsfrequentie 1,50 en is daarmee met 47% gestegen ten opzichte van een jaar geleden (1,02). Deze stijging is te zien in alle leeftijdsklassen, met de sterkste stijging in de jongere leeftijdsklassen. De gemiddelde duur is 20,6 dagen en is daarmee ruim vijf dagen korter dan een jaar geleden (26,2 dagen).

Verzuimpercentage zorgbreed toegenomen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met ruim 15% gestegen van 6,98 naar 8,06. De meldingsfrequentie is zorgbreed met 48% gestegen van 0,96 naar 1,42. Deze sterke stijging is in alle branches terug te zien.

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers?
Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q2 2022.

Raadpleeg voor tips en inspiratie over de aanpak van verzuim ook de website van Vernet en de website van IZZ.