Het verzuimpercentage onder medewerkers in de branche ziekenhuizen is voor het vijfde kwartaal op rij gedaald. De daling is vooral zichtbaar in verzuim van 1 tot 2 weken. Het langdurige verzuim, verzuim van langer dan 365 dagen, is niet gedaald maar gelijk gebleven.

Medewerkers zijn minder ziek in Q1

Het verzuimpercentage laat zien welk deel van de totale capaciteit door verzuim verloren gegaan is. In het eerste kwartaal van 2024 komt dit in de branche ziekenhuizen uit op 6,17%. Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuim met 0,51 procentpunt gedaald.

Zorgbreed is het verzuimpercentage deze periode 7,69%. Een jaar eerder was dit nog 8,10%. In alle branches is zowel het verzuim als de meldingsfrequentie gedaald, met de sterkste verzuimdaling bij de ziekenhuizen.

.. maar extra lang verzuim blijft aan

De daling van het verzuim in de ziekenhuizen zien we vooral terug in het korte verzuim van 1 t/m 14 dagen. Langdurig verzuim van langer dan 365 dagen is vrijwel gelijk gebleven. In het afgelopen jaar ligt het percentage van langdurig verzuim op 1,55%. Het voorgaande jaar was dit 1,56%.

Afb.: grafiek verzuimpercentage naar duurklasse

In het nieuwsbericht over de verzuimcijfers van Q1 2024 geeft Vernet aan geen oorzaken van verzuim te registreren. Wel horen zij geluiden uit de sector waaruit blijkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door psychisch verzuim. In het nieuwsbericht staat ook dat uit recent onderzoek blijkt dat psychisch zorggebruik al jaren toeneemt onder zorgmedewerkers.

Meer weten?

Eens per kwartaal brengt onderzoeksbureau Vernet een rapportage uit over het verzuim in de verschillende branches van de zorgsector, mede mogelijk gemaakt door een financiƫle bijdrage van de StAZ. Bekijk hieronder de cijfers in de factsheet Q1, of lees meer in de branchemonitor van Q1.

Factsheet Q1 Branchemonitor Q1