Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen (ZKH) komt in het tweede kwartaal van 2021 uit op 5,89. Dat is ten opzichte van vorig jaar een stijging van 0,43 procentpunt. Deze stijgende trend zien we ook in de branches gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). Alleen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toont een ander beeld: daar is het verzuim nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet. Wat valt nog meer op?

Verzuimpercentage zorgbreed gestegen door corona

Het voortschrijdende verzuimpercentage in de hele zorgsector komt uit op 6,98. Dat is een flinke stijging ten opzichte van juli 2020 toen het verzuimpercentage nog 6,5 was. Hoewel we deze stijgende trend al sinds 2014 waarnemen, is het verzuim sinds het begin van de coronacrisis nog sterker gestegen.

grafiek verzuimpercentage

Grootste stijging bij jongste werknemers

Het verzuim is in alle leeftijdscategorie├źn gestegen. Maar met een verzuimpercentage van 4,29% zien we de grootste toename bij de werknemers van 25 jaar en jonger.

Langdurig verzuim is toegenomen

Ook is het verzuim in alle duurklassen gestegen. De grootste stijging zien we echter in de twee middelste duurklassen: 15 t/m 91 dagen en 92 t/m 365 dagen. Dat is in combinatie met een dalende meldingsfrequentie een teken dat het langdurig verzuim toeneemt

Onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q2 2021.