Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen over het voortschrijdend jaar 2020-4 t/m 2021-3 is gestegen naar 6,04. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar toen het verzuimpercentage op 5,52 lag. De toename van het verzuim is in alle leeftijdsgroepen terug te zien, maar met name onder jongeren. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet.

In de leeftijdscategorie tot 26 jaar stijgt het verzuim met 30% het hardst, maar het verzuimpercentage is het hoogst in de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder, namelijk 7,91%. De meldingsfrequentie is gedaald naar 1,03. Vorig jaar was dat nog 1,10. De gemiddelde duur is 26,4 en dat is ruim 4 dagen langer dan een jaar geleden.

Stijging verzuimpercentage vooral in duurklasse 92 t/m 365 dagen

In de duurklasse 92 t/m 365 dagen is de grootste stijging te zien aan verzuim. Ten opzichte van vorig jaar is het met 19% gestegen.

Grafiek verzuimpercentage

Verzuimpercentage in gehele zorgsector toegenomen

Het verzuimpercentage is zorgbreed met 8% toegenomen van 6,60 naar 7,13. De meldingsfrequentie is ook in de gehele zorg gedaald: van 1,05 naar 0,97. De branche GGZ laat de lichtste stijging aan verzuim zien.

Vernet Verzuimpercentage

Meer informatie

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q3 2021.

Raadpleeg in de aanpak van verzuim ook de websites van Vernet en IZZ voor tips en inspiratie.