Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen is in 2021 gestegen naar 6,14%. Dat is een stijging van 0,41 procentpunt ten opzichte van 2020 toen het verzuimpercentage nog 5,73% was. De oorzaak is vooral terug te zien in de duurklasse 92 t/m 365 dagen: het middellang verzuim is flink toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Wat valt nog meer op?

Ziekenhuismedewerkers vaker ziek

De meldingsfrequentie komt uit op 1,12. Dat betekent dat medewerkers zich in 2021 vaker ziekmeldden dan het jaar daarvoor. De sterkste toename is te zien bij medewerkers onder de 36 jaar. Ook zien we dat de meldingsfrequentie vooral in het laatste kwartaal flink gestegen is.

Vernet Q4 1

Verzuimpercentage zorgbreed toegenomen

Het verzuim stijgt in alle branches. Over de hele zorgsector komt het verzuimpercentage uit op 7,29. Dat is een stijging van 6,7% ten opzichte van 2020. Deze stijging is kleiner dan tussen 2019 en 2020, toen het verzuim met 11,2% toenam.

Vernet Q4 2

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers?
Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q4 2021.

Raadpleeg voor tips en inspiratie over de aanpak van verzuim ook de website van Vernet en de website van IZZ.