Vorig jaar heeft de StAZ een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuizen om het zzp-landschap in kaart te brengen. Het onderzoek is afgerond en geeft antwoord op vragen als: hoe worden zzp’ers en gedetacheerden in ziekenhuizen ingezet? Welke ervaringen hebben vaste medewerkers met het werken met deze flexwerkers? Daarnaast is onderzoek gedaan naar het aantal mensen met een buitenlands diploma.

Uit de AZW-data van het CBS blijkt dat er 12.000 extern ingehuurde flexwerkers werken in de branche ziekenhuizen. Dat is 4,7% van de totale werkgelegenheid binnen de ziekenhuizen. Deze groep is als volgt verdeeld:

  • 8.000 zzp’ers (3,1% van de werkgelegenheid)
  • 3.000 gedetacheerden via een extern bureau (1,2% van de werkgelegenheid)
  • 1.000 uitzendkrachten (0,4% van de werkgelegenheid)

In de periode 2016 tot en met 2021 bestond circa 4 tot 5,5% van de werkgelegenheid uit externe inhuur. In de gehele sector zog en welzijn was dat in deze periode circa 8 tot 11%. De totale kosten aan externe inhuur ten opzichte van de totale personeelskosten ligt in 2019 rond de 4,5 tot 5%, afhankelijk van het type ziekenhuis. Deze percentages zijn in de periode 2015 tot en met 2019 niet structureel jaarlijks gestegen.

Waarom willen zzp’ers en gedetacheerden in de zorg werken en wat vinden vaste medewerkers hiervan?

De belangrijkste redenen om te werken als flexwerker zijn volgens zzp-ers en gedetacheerden, die meededen aan het onderzoek:

  • De goede verdiensten
  • Een nieuwe uitdaging
  • Een betere combinatie tussen werk en privé

De belangrijkste redenen voor ziekenhuizen om flexwerkers in te zetten, zijn volgens (HR-) medewerkers:

  • Het niet kunnen verkrijgen van het benodigde personeel
  • Het kunnen vervangen van zieke of afwezige medewerkers
  • Het beperken van de werkdruk van vaste medewerkers

Als het gaat om de gevolgen van de inzet van flexwerkers, zijn (HR-)medewerkers het meest kritisch op de hoge kosten die flexwerkers met zich meebrengen en dat er minder groepsgevoel is. Daarnaast zijn er zorgen over de mogelijkheid dat vaste medewerkers overstappen naar een zzp-dienstverband. Maar ook is er een gevoel van onderwaardering bij vaste medewerkers door het verschil van verdiensten met zzp-ers en gedetacheerden.

Buitenlandse instroom

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de buitenlandse instroom. Het gaat dan onder andere om de ontwikkeling van geregistreerde zorgprofessionals met een buitenlands diploma. Deze analyse is gebaseerd op gegevens die de gehele sector zorg en welzijn betreffen en niet specifiek de branche ziekenhuizen.

Bekijk de onderzoeksresultaten