Steeds meer ziekenhuizen zetten in op het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers. Investeren in goede digivaardigheden levert zowel de zorgorganisatie als de medewerker namelijk veel op. Zo draagt het bij aan een snellere implementatie van digitale innovaties en kan het ook werkplezier en werkdruk verlagen. Om hieraan een impuls te geven, sloot de StAZ zich onlangs aan bij de coalitie Digivaardig in de zorg. Dit samenwerkingsverband ondersteunt organisaties en medewerkers met leermiddelen, zelftesten en bijeenkomsten.  

Door de bijdrage van de StAZ en de overige arbeidsmarktfondsen in de zorg kan de coalitie laagdrempelig ondersteuning bieden aan de hele zorgsector, waaronder de branche ziekenhuizen. Wat heeft Digivaardig in de zorg te bieden?

Zelftest en leermiddelen

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen en hun medewerkers kunnen op de website van Digivaardig in de zorg terecht voor zelftesten en leermiddelen, gemaakt met en getest door ziekenhuismedewerkers. De zelftest geeft medewerkers inzicht in hun digitale vaardigheden en waar nog ruimte is voor ontwikkeling. Het vormt daarmee een goed startpunt voor het leertraject. Medewerkers kunnen vervolgens aan de slag met de leermiddelen, eventueel gesteund door een digicoach.

Digivaardig in de zorg deelt ook materialen die kunnen helpen bij het opzetten en succesvol maken van projecten gericht op het versterken van digitale vaardigheden. Zoals formats van project- en communicatieplannen, een competentieprofiel, tips voor digicoaches en een overzicht van financieringsopties. De meeste hulpmiddelen zijn voor projectmanagers en digicoaches, maar er is ook materiaal voor ICT’ers en managers. Het is namelijk essentieel dat alle disciplines samen optrekken in het digivaardiger maken van een organisatie.

Gratis informatiesessie 2 september

De coalitie Digivaardig in de zorg organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin experts tips en informatie geven. Zo vindt er op 2 september van 10.00 uur tot 11.00 uur een gratis online informatiesessie plaats voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen die bezig zijn met het versterken van digivaardigheden. Tijdens de sessie krijgen deelnemers informatie over wat Digivaardig in de zorg te bieden heeft en er is ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere organisaties. Wil jij daarbij zijn?

Meld je hier aan voor deze gratis informatiesessie.