De StAZ heeft het portal geopend voor werkgevers die aan medewerkers een uitkering verstrekken in het kader van de Zware beroepenregeling. Met het portal kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen. Via het ministerie van SZW kunnen werkgevers, vallend onder de cao Ziekenhuizen, de tegemoetkoming van 25% van de uitkering ontvangen. Het aanvragen hiervan verloopt via de StAZ.

Algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen die aan voormalige medewerkers een uitkering verstrekken in het kader van de Regeling zware beroepen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij de StAZ. Na registratie van de organisatie op het portal, kan de werkgever per medewerker een tegemoetkoming aanvragen. Verdere informatie hierover is op het portal te vinden.

Ga naar de portal

Zware Beroepenregeling

Sociale partners in de StAZ zetten zich er samen voor in dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn tot hun pensioen. Maar voor medewerkers in specifieke beroepen die door de jaren heen te maken hebben gehad met een hoge werkbelasting, kan het werk tegen het einde van hun loopbaan toch te zwaar worden. Zij kunnen dan een beroep doen op de Regeling zware beroepen. Op grond van deze regeling kunnen ze – als ze aan de voorwaarden voldoen – maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. De voorwaarden zijn beschreven in het Uitkeringsreglement Zware Beroepenregeling.