Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft in het tweede kwartaal van 2021 een werkgevers- en werknemersenquête gehouden in iedere branche in de sector Zorg en Welzijn, waaronder de branche ziekenhuizen. In de enquête is gevraagd naar onder andere de onderbezetting op de werkvloer, loyaliteit en scholing.

Het onderzoek is verricht onder alle medewerkers in de branche ziekenhuizen. Een greep uit de resultaten:

  • 43% van de vacatures die organisaties hadden, waren moeilijk vervulbaar. In 2019 was dat nog 54%.
  • 63% vindt dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor scholing van de medewerkers. In 2019 was dat 61%
  • 47% van de werknemers had te maken met langdurige onderbezetting op de werkvloer. In 2019 was dat 56%.

Meer informatie

De onderzoeksresultaten geven verder ook inzicht in het aantal uren dat werknemers willen werken bij de huidige werkgever als de verdiensten veranderen, het werk waar gemiddeld de meeste tijd aan wordt besteed, loopbaan en mobiliteit, functionerings- en beoordelingsgesprekken en de mate waarin werknemers worden gestimuleerd om over hun loopbaan na te denken. Het onderzoek vergelijkt ook de onderzoekresultaten met de andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn.

Bekijk de infographic