Vanwege de COVID-19-pandemie waren veel organisaties gedwongen om over te stappen op thuiswerken. Nu het erop lijkt dat veel werknemers na de pandemie (deels) thuis blijven werken, liggen nationale en internationale maatregelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te beschermen onder een vergrootglas. De European Agency for Safety and Health at Work publiceerde een rapport hierover.

In het rapport staat onder andere:

  • Het thuiswerkbeleid op EU en nationaal niveau voordat de pandemie plaatsvond wat betreft wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden en balans werk-privé
  • De dialoog tussen sociale partners
  • Analyse van wetswijzigingen en initiatieven die naar aanleiding van de pandemie zijn aangenomen

Analyse van wetswijzigingen

Verschillende regeringen hebben naar aanleiding van de COVID-19-pandemie tijdelijke maatregelen genomen om thuiswerken te stimuleren en ook af te dwingen, zodat het coronavirus minder snel verspreid zou worden. Vijf landen (Italië, Luxemburg, Letland, Slowakije en Spanje) hebben wetswijzigingen doorgevoerd en de wetgeving in veel andere landen, waaronder Nederland, wordt momenteel herzien.

In het rapport van de European Agency for Safety and Health at Work is een analyse opgenomen van de tijdelijke maatregelen en de wetswijzigingen die zijn toegepast in de Europese landen. Deze analyse vormt een belangrijke bron om tot een effectieve aanpak voor regelgeving rondom thuiswerken in de EU te komen.

De wetswijzigingen en beleidsdebatten over thuiswerken in de verschillende Europese landen gaan over vier hoofdaspecten:

  1. de wettelijke definitie van thuiswerken en telewerken
  2. het recht op deconnectie
  3. het recht op thuiswerken en telewerken
  4. veiligheid en gezondheid op het werk-bepalingen

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan de wet Werken waar je wilt. Deze wet moet ervoor zorgen dat medewerkers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op locatie en thuis willen organiseren.

Download het rapport (het rapport is alleen in het Engels beschikbaar).