In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken. Tijdens de informatiebijeenkomsten van de StAZ worden alle activiteiten en initiatieven voor de komende twee jaar gepresenteerd en heb jij als HR-medewerker en/of OR-lid de gelegenheid om vragen te stellen en jouw organisatie vast aan te melden voor (mogelijke) deelname aan activiteiten.

Iedere organisatie kan gebruik maken van dit aanbod en hoeft zo niet zelf het wiel uit te vinden. De StAZ heeft al veel activiteiten en initiatieven uitgewerkt. Daar kan jouw organisatie van profiteren. Tijdens de informatiedagen ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’ worden alle activiteiten en initiatieven gepresenteerd, waarna je vragen kunt stellen en suggesties kunt doen voor de uitvoering. Deelname aan de projecten is kosteloos, want alle activiteiten worden volledig gefinancierd door de StAZ en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meld je aan voor een bijeenkomst

De informatiebijeenkomsten worden bij verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra in ons land gehouden, zodat zoveel mogelijk HR-medewerkers en OR-leden de kans krijgen om deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomsten. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?

  • Maandag 3 oktober (14:30-16:30), LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
  • Woensdag 5 oktober (10:00-12:00), Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
  • Vrijdag 14 oktober (10:00-12:00), Vogellanden, Zwolle

Meld je aan voor een informatiebijeenkomst

Sectoranalyse en meer informatie

De StAZ voerde samen met de NVZ en vakbonden vorig jaar een sectoranalyse uit om knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid in de branche ziekenhuizen in kaart te brengen. Om die knelpunten op te lossen, ontwikkelt de StAZ de komende twee jaar activiteiten die in vijf thema’s zijn onderverdeeld:

  1. Regie op rooster
  2. Strategische Personeelsontwikkeling
  3. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
  4. Mantelzorg
  5. Generatiebeleid

Wil je meer informatie over deze vijf thema’s, bekijk dan het pdf-document Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: 5 thema’s.