Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) presenteert de resultaten van de werkgevers- en werknemersenquête die werd uitgevoerd in de periode van mei en juni 2022. De resultaten geven inzicht in loyaliteit van werknemers, personeelsbestand, arbeidskenmerken en scholing.

De enquêtes werden uitgevoerd onder de gehele sector zorg en welzijn, waaronder de branche ziekenhuizen. Van de 225.600 werknemers:

  • is 82% enthousiast over zijn/haar baan;
  • had 57% te maken met onderbezetting op de werkvloer;
  • wil 71% zichzelf ontwikkelen in zijn/haar huidige functie, terwijl 59% vindt dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor scholing van werknemers;
  • kan 38% binnen de organisatie gebruikmaken van nieuwe technologie in de vorm van e-learning.

Meer informatie

Verder geven de onderzoeksresultaten inzicht in het percentage van de vacatures dat moeilijk te vervullen was en in het aantal uren die werknemers besteden aan verschillende taken. Daarnaast maakt het onderzoek bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel werknemers meerdere werkgevers hebben of een persoonlijk ontwikkelplan hebben. De onderzoeksresultaten zijn gevisualiseerd in een infographic.

Bekijk de infographic