Zorginspirator.nl heeft nieuwe persoonlijkheidstesten ontwikkeld en gepubliceerd. De testen zijn gratis, toegankelijk en gekoppeld aan opleidingsmogelijkheden, zodat je concreet wordt verder geholpen in je persoonlijke ontwikkeling.

De persoonlijkheidstesten zijn kort en helpen je te ontdekken waar je talenten en valkuilen liggen. Waar krijg je energie van? Wat zijn belangrijke drijfveren? Welke competenties bezit je? Wat zijn jouw energiegevers en -nemers? De testen geven ook inzicht in welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor jou.

Ga naar de testen op Zorginspirator.nl

Meer informatie over Zorginspirator.nl

Zorginspirator.nl geeft onafhankelijk inzicht, is een initiatief van de sector zorg en welzijn en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het platform biedt zorgmedewerkers naast de verschillende persoonlijkheidstesten ook honderden functieprofielen en heeft duizenden opleidingen in kaart gebracht. Op deze manier draagt het platform bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de zorg.