Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft een nieuwe infographic gepubliceerd met prognoses van de arbeidsmarkt voor de branche ziekenhuizen en overige medische specialistische zorg. De prognose is van 2021 tot en met 2031. De infographic laat duidelijk zien dat het personeelstekort de komende jaren nog grotere vormen gaat aannemen.

Volgens de prognose van AZW is er in 2022 een personeelstekort van 9.900. Die loopt in 2031 op tot 24.400. De arbeidsvraag (de vraag naar personeel) neemt sneller toe dan het personeelsaanbod en de vervulde vraag aan werknemers (resultaat van vraag en aanbod).

In de grafiek ‘Vraag, aanbod en aantal werknemers referentiescenario 2021-2031’ zie je dat de arbeidsvraag een stuk sneller stijgt dan het personeelsaanbod en de vervulde vraag aan werknemers.

Overigens geeft AZW aan dat de prognoses tijdens de coronapandemie onzeker waren, maar dat het effect van de pandemie inmiddels aan het afnemen is. De prognoses zijn daardoor verfijnder en meer accuraat.

Arbeidsmobiliteit: instroom daalt en uitstroom stijgt

De verwachting is dat de uitstroom tot en met 2031 licht zal stijgen. De stijging van uitstroom komt deels door de grotere groep werkenden die de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. De dalende instroom heeft mede te maken met de grote tekorten in de branche ziekenhuizen, waardoor een aanzuigende werking ontstaat.

In de grafiek ‘Arbeidsmobiliteit ziekenhuizen en overige medische zorg’ zie je de in- en uitstroom van werknemers in de branche ziekenhuizen. De instroom neemt af tot 2031 en de uitstroom neemt toe tot 2031.

Meer informatie

Op de infographic vind je ook meer informatie over onder andere regionale prognoses en het arbeidsmarkttekort in referentiescenario en substitutiescenario. Bekijk de volledige infographic op de website van AZW.