De nieuwste kwartaalupdate van AZW StatLine toont de cijfers van de vacaturegraad in de sector zorg en welzijn in 2022. De vacaturegraad, oftewel het aantal openstaande vacatures per 1000 banen, is gestegen ten opzichte van 2021. In 2022 ligt de vacaturegraad op 42 ten opzichte van 37 in 2021. Wat betekent dit voor ziekenhuizen en medische specialisten? We gaan dieper in op de hoogtepunten uit de kwartaalupdate.

De gemiddelde vacaturegraad in de sector zorg en welzijn is gestegen. Dit geldt ook voor de branche ziekenhuizen en overige medische specialisten: in 2022 is de vacaturegraad hoger (27) dan in 2021 (24). Desondanks is de vacaturegraad in ziekenhuizen en medische specialisten nog steeds het laagst in vergelijking met andere branches. In de geestelijke gezondheidszorg is de vacaturegraad het hoogst (57), hoewel deze wel is afgenomen ten opzichte van 2021 (60). Opvallend is ook dat de vacaturegraad het sterkst is gestegen in de jeugdzorg (+45%, van 20 naar 29), gevolgd door de gehandicaptenzorg (+35%, van 34 naar 46).

Aantal ontstane vacatures gestegen

Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het aantal ontstane vacatures in de sector zorg en welzijn in 2022 gemiddeld 9% hoger ligt dan in 2021. Alle branches laten een stijging zien, inclusief ziekenhuizen en medische specialisten, waar het aantal ontstane vacatures is toegenomen van 22.850 (in 2021) naar 26.200 (in 2022). De sterkste stijging is te zien bij huisartsen en gezondheidscentra (+29%), gevolgd door kinderopvang inclusief peuterspeelzaalwerk (+19%).

Meer openstaande vacatures

De kwartaalupdate toont ook het aantal openstaande vacatures. Dit is het aantal vacatures waarvoor nog geen personeel gevonden is aan het einde van de periode. De jaarcijfers van 2022 tonen een stijging van 14,2% in het aantal openstaande vacatures in de sector zorg en welzijn. Voor ziekenhuizen en medische specialisten is het aantal openstaande vacatures toegenomen van 5.550 (in 2021) naar 6.400 (in 2022). De grootste stijging is te zien in de jeugdzorg (+43%), gevolgd door de gehandicaptenzorg (+34%). Daarentegen is binnen sociaal werk een sterke daling te zien in het aantal openstaande vacatures in 2022 ten opzichte van 2021 (-13%).

Verschillen per onderwijsniveau, beroepsgroep en regio

Tot slot zijn er verschillen te zien per onderwijsniveau, beroepsgroep en regio. Het merendeel van de vacatures in het eerste kwartaal van 2023 is ontstaan op mbo-niveau (55%), gevolgd door vacatures op hbo-niveau (25%). In vergelijking met 2021 is het aantal vacatures op het niveau van voortgezet onderwijsniveau het sterkst gestegen (+25%), gevolgd door vacatures op hbo-niveau (+13%). Ook zijn er regionale verschillen in het aantal ontstane vacatures. Zo is West-Nederland verantwoordelijk voor 46% van het totaal, terwijl Noord-Nederland het kleinst aantal ontstane vacatures heeft, namelijk 7% van het totaal. De toename van het aantal ontstane vacatures is in 2022 het sterkst in Zuid-Nederland (+14%), gevolgd door Noord-Nederland (+12%).

Cijfers ziekteverzuim ook bekend

Uit de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat het verzuim in de sector zorg en welzijn vaker dan gemiddeld werkgerelateerd is. In 2022 heeft 10% van de werknemers binnen zorg en welzijn aangegeven dat het recente verzuim hoofdzakelijk of deels door het werk kwam. Dit percentage ligt hoger dan in andere bedrijfstakken. De NEA onthult ook de drie voornaamste redenen voor verzuim in de sector zorg en welzijn in 2022: besmetting op het werk (40,2%), hoge werkdruk (22,5%), en lichamelijk zwaar werk (10%).

Wil je meer informatie over de vacaturegraad in de sector zorg en welzijn? Bekijk de volledige publicatie op de website van AZW StatLine.