Europese vlagHet Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche, waar ook StAZ-leden aan deelnemen, kwam op 13 februari 2019 bijeen om goede voorbeelden uit te wisselen en het werkprogramma 2020-2022 te bespreken. Het Comité bestaat uit sociale partners van de lidstaten. Zij spraken onder meer over het project werving en behoud van medewerkers.

In het Comité worden de werkgevers vertegenwoordigd door de Europese werkgeversorganisatie HOSPEEM. De werknemers door de Europese werknemersorganisatie EPSU. In dit bericht leest u wat zij tijdens de bijeenkomst bespraken.

Follow-up van het project werving en behoud van medewerkers

HOSPEEM en EPSU zijn in 2017 een gezamenlijk project gestart rondom psychosociale risico’s en stress op het werk en over overbelasting van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen). Zij hebben hierover twee internationale conferenties georganiseerd, in Amsterdam en Vilnius, waar goede voorbeelden werden uitgewisseld. Lees meer over dit project op de website van EPSU of op de website van HOSPEEM. Naar verwachting bereiken de Europese sociale partners dit voorjaar overeenstemming over vervolgstappen. Daarover verschijnt dan een apart artikel.

Versterking van de sociale dialoog in Zuid-, Midden- en Oost-Europa

Een gezamenlijk projectvoorstel van HOSPEEM en EPSU omtrent Versterking van de sociale dialoog in de ziekenhuisbranche in Oost-, Zuid- en Midden-Europa (2019-2020), is gehonoreerd door de Europese Commissie. Het project richt zich op 14 landen: Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Cyprus, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Spanje, Kroatië, Tsjechië, Slowakije en Slovenië. De bedoeling is de sociale dialoog in deze landen te versterken. Daarvoor zullen drie regionale workshops en een workshop in Brussel worden georganiseerd om kennis te delen.

Onderzoek naar follow-up Richtlijn preventie prikongevallen

Binnenkort verschijnt het onderzoek van het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche naar de implementatie van de Europese richtlijn om scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche te voorkomen. Naar schatting vinden er jaarlijks meer dan een miljoen prikongelukken plaats. Prikongevallen met scherpe voorwerpen zoals naalden is daarmee een van de grootste gezondheidsbedreigingen in Europese ziekenhuizen. Op 1 juni 2010 hebben HOSPEEM en EPSU een kaderovereenkomst gepubliceerd die verwondingen en infecties ten gevolge van prikongevallen in de gezondheidssector moet voorkomen. Het rapport Follow-up on the Directive 2010/32/EU on the prevention from sharps injuries in the hospital and healthcare sector wordt binnenkort op de websites van HOSPEEM en EPSU gepubliceerd.

Vier thema’s in het werkprogramma 2020-2022

Het werkprogramma van het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche voor 2020-2021 richt zich op vier thema’s:

  • Veiligheid en gezondheid op de werkplek.
  • Werving en behoud van medewerkers.
  • Gezondheidszorgbeleid aangaande gezondheidswerkers in de ziekenhuissector.
  • Professionele ontwikkeling en leven lang leren.

Tot mei 2019 kunnen vertegenwoordigers van nationale werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche input leveren aan het werkprogramma. Daarna wordt het definitief vastgesteld.

Opdracht van het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche

Europese sociale partners in de branche ziekenhuizen hebben in 2006 het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche opgericht. Ook de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) heeft een actieve bijdrage aan de oprichting geleverd. Het Comité bestaat uit ongeveer 60 vertegenwoordigers van nationale werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche, in Europees verband verenigd respectievelijk HOSPEEM en EPSU. Zij praten samen met de nationale sociale partners over arbeidsmarktuitdagingen waar Europese ziekenhuizen voor staan, zoals bezuinigingen op de zorg, of tekorten aan voldoende kwalitatief zorgpersoneel. Thema’s als werving, selectie en behoud van medewerkers, arbeidsmigratie, arbo en erkenning van elkaars opleidings- en kwaliteitseisen staan daarom centraal binnen het comité. De leden willen vooral ook goede voorbeelden en ervaringen delen in Europees verband.