De sociale partners spelen een essentiële rol bij de aanpak van sociale en economische problemen in de Europese Unie. Om de sociale dialoog in Europa te versterken en te verdiepen, hebben kopstukken van Europese en nationale werkgevers- en werknemersorganisaties, leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van het Letse voorzitterschap van de Raad van de EU, op 5 maart 2015 een ‘high level’ conferentie gehouden.

Nauwer samenwerken

De sociale dialoog heeft, onder andere door de economische crisis, de afgelopen jaren onder druk gestaan. De Europese Commissie wil nu weer nauwer met de sociale partners gaan samenwerken door ze meer te betrekken bij de uitdagingen waar de EU voor staat, zoals:

  • industriële betrekkingen;
  • mensenrechten;
  • migratie;
  • betere regelgeving;
  • de macro-economische strategie van de EU.

Door de kwaliteit en de doeltreffendheid van de sociale dialoog te verbeteren, kunnen voor deze uitdagingen gezamenlijk oplossingen worden uitgewerkt.

Conferentie groei en werkgelegenheid

OOnder andere Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte het belang van de sociale dialoog bij het vormgeven van Europees beleid. Op 19 maart stond daarnaast de tweejaarlijkse topconferentie ‘Tripartite Social Summit voor Groei en Werkgelegenheid’ op de agenda. Daar praatten de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties, de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad en vertegenwoordigers van de Raad van Ministers verder over o.a. de sociale dialoog in Europa en over de economische situatie van de verschillende lidstaten. De summit is een van de belangrijkste fora waar sociale partners en Europese instellingen met elkaar overleggen over het economisch en sociaal beleid in de Europese Unie.

Meer informatie

Download de brochure ‘A new start for social dialogue’
Lees meer op de site van de Europese Commissie >
Lees meer over de Tripartite Social Summit >