Met een regeling voor het melden van misstanden draagt u bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen. Met de ‘modelregeling melden misstanden’ van de StAZ maakt u gemakkelijker een regeling op maat voor uw organisatie. De modelregeling is begin 2017 geactualiseerd en voldoet aan de wettelijke eisen.

Wettelijke eisen

Iedere werkgever bij wie minstens 50 personen werken, is verplicht om een interne meldregeling te hebben. Het gaat bij deze 50 werkzame personen om werknemers met een dienstverband, maar ook om uitzendkrachten en bijvoorbeeld vrijwilligers. Hoe u dit precies invult mag u zelf weten, zolang u maar aan de wettelijke eisen voor deze regeling voldoet. Het belangrijkste is dat de regeling duidelijkheid biedt over wat de melder kan verwachten, hoe het proces er uitziet, en wie verantwoordelijk is voor de behandeling van de melding. Zo weet de melder waar hij op kan rekenen en is uw organisatie voorbereid op meldingen.

Checklist

De meldregeling moet voldoen aan een aantal punten. Heeft u de meldregeling al op orde? Check of in de regeling wordt behandeld:

 • wat er gemeld kan worden;
 • wie de meldregeling kan gebruiken;
 • dat een melder recht heeft op bescherming tegen benadeling, als hij de melding tenminste op de goede manier doet;
 • bij welke meldpunten een melding gedaan kan worden en in welke volgorde;
 • wanneer een melder zijn melding extern kan doen;
 • dat u vertrouwelijk omgaat met de melding;
 • dat de werknemer die een melding in vertrouwen wil doen een adviseur kan raadplegen.

Andere verplichtingen

Heeft u de regeling eenmaal opgesteld, dan gelden nog de volgende regels:

 • U bent verplicht de meldregeling aan uw huidige collega’s te verstrekken;
 • U heeft instemming van de OR nodig om de meldregeling in te voeren;
 • Instemming van de OR is ook noodzakelijk bij elke wijziging van de meldregeling;
 • De OR heeft jaarlijks recht op schriftelijke informatie over de werking van de meldregeling in het afgelopen jaar;
 • Deze jaarlijkse informatieplicht geldt ook voor de verwachtingen die u voor het volgende jaar heeft over de meldregeling.

*Bron: Integriteit in de praktijk. De meldregeling. Huis voor de klokkenluiders

Download de Modelregeling Melden Misstanden