Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als Ondernemingsraad op inspelen? Deze zeer actuele vragen staan centraal tijdens alweer de zesde Medezeggenschapsdag van de StAZ.

Deze (kosteloze) bijeenkomst belooft weer volop inspiratie en praktische tips te bieden aan leden van ondernemingsraden en kaderleden uit algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Ook is er voldoende tijd om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen.

Interessante sprekers

Op de medezeggenschapsdag ontmoet u een keur aan interessante sprekers. Robbert Coenmans, oud-voorzitter van FNV Jong en tegenwoordig promovendus op de Universiteit Tilburg, spreekt over zijn onderzoek naar hoe technologie de arbeidsmarkt beïnvloedt. Ook gaat hij in op de rol van de OR bij technologiebeslissingen in de organisatie. Astrid Westerbeek van FWG doet verslag van recent onderzoek naar veranderingen in functies door technologie en innovatie in de ziekenhuisbranche. Niko Manshanden, OR-trainer van FNV, vertelt hoe de OR het overzicht houdt en betrokken blijft bij het technologiebeleid van de organisatie.

Waar en wanneer?

Datum  : 29 november van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie : The Colour Kitchen, Utrecht

Meldt u alvast aan