Op 23 september leerden ruim 50 onderzoekers, bestuurders, beleidsadviseurs en projectleiders hoe zij arbeidsmarktinformatie voor hun eigen branche of regio kunnen halen uit databank AZW StatLine. De bijeenkomst werd georganiseerd door AZW, het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.­

‘Met het AZW programma willen we betrouwbare arbeidsinformatie bieden in de vorm van data en beleidsrijkonderzoek. We willen met alle beschikbare informatie toe naar meer dialoog en impact en hierbij hebben alle partijen een rol.’

In de presentaties werd nadere uitleg gegeven over de methodiek van Statline. Hiermee  werden handvatten geboden om Statline beter te begrijpen en meer inzicht om daadwerkelijk aan de slag te gaan met alle beschikbare open data. De aanwezige onderzoekers en dataspecialisten werden na de presentatie aan het werk gezet om enkele casussen uit te werken. Hier leerden zij opendatabestanden koppelen en tabellen maken die door middel van een API worden geactualiseerd zodra er nieuwe data op de AZW Statline beschikbaar komt.

In de middag kwamen bestuurders en beleidsadviseurs aan de beurt om aan de slag te gaan met AZW. Belangrijk thema hierbij was de vraag: hoe kom je van open data naar bestuurlijke informatie? Nadien aan de bijeenkomst waren de aanwezigen in staat om arbeidsmarktinformatie over de eigen branche of regio uit AZW StatLine te halen en figuren te downloaden uit het dashboard voor beleidsrapporten en presentaties.

AZW StatLine

AZW StatLine geeft toegang tot de arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine is het mogelijk om zelf tabellen en grafieken samen te stellen, om zo bijvoorbeeld jouw eigen organisatie te benchmarken met de branche of regio. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden.

Vervolgbijeenkomst

Wil je op de hoogte gehouden worden over vervolgbijeenkomsten, kijk dan op: www.azwinfo.nl.
Heb je verdere vragen, opmerkingen of suggesties over het gebruik van AZW Statline, dan kan je deze mailen naar: info@azwinfo.nl.