Juncker roept op tot betere banen en ontwikkelingsmogelijkhedenOp woensdag 12 september sprak Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn vierde en tevens laatste jaarlijkse beleidstoespraak uit in het Europees Parlement in Straatsburg. Juncker ging in op actuele onderwerpen als migratie, grensbewaking, de euro en terrorisme en riep op om verder invulling te geven aan betere banen en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

‘State of the Union’

De beleidstoespraak van Juncker wordt ook wel de ‘State of the Union’ genoemd, naar het voorbeeld van de jaarlijkse toespraken die Amerikaanse presidenten voor het Congres houden. De Europese troonrede van Juncker gaat in tegenstelling tot onze Prinsjesdag met weinig toeters en bellen gepaard. Het gaat hierbij vooral om de inhoud, waarbij dit jaar ook aandacht was voor het sociale beleid.

Sociaal beleid

‘Degenen die de legitieme belangen van werknemers en kleine bedrijven negeren, ondermijnen de Europese eenheid. Het wordt tijd dat we de goede bedoelingen die we tijdens de Sociale Top in Göteborg hebben afgekondigd, in wetgeving veranderen’, zegt Juncker. Onder zijn leiding is de afgelopen jaren geprobeerd Europa een socialer gezicht te geven.

Europese pijler van sociale rechten

Dat uitte zich onder meer in de Europese pijler van sociale rechten. Dit is een initiatief van de Europese Commissie om de rechten van burgers op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid te versterken. Ook is de pijler ontwikkeld om regelgeving in de lidstaten op dit beleidsterrein beter op elkaar af te stemmen. De pijler omvat 20 essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. De pijler is in de eerste plaats ontworpen voor de eurozone, maar is toepasbaar op alle EU-lidstaten die eraan willen meedoen.

Europese Sociale Dialoog

Binnen het kader van de sociale pijler zijn onder andere voorstellen gedaan voor een Europese arbeidsautoriteit, vaderschapsverlof en het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. De NVZ, FNV Zorg en Welzijn, NU’91 en CNV Zorg en Welzijn nemen deel aan de Europese Sociale Dialoog voor de branche ziekenhuizen, waarin deze en andere onderwerpen worden besproken. Dit is een van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers op het gebied van sociaal beleid. StAZ Europa ondersteunt de Nederlandse sociale partners bij hun deelname aan dit overleg.