Veel zorgmedewerkers blijken moeite te hebben met herstellen na een werkdag. Reden voor Isala in Zwolle om het personeel hierbij te ondersteunen met de HerstelWijzer. De online tool is bedoeld voor alle medewerkers van het ziekenhuis die tips willen krijgen om beter te herstellen na een werkdag.

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat Isala in het voorjaar van 2014 hield onder haar medewerkers, bleek dat met name verpleegkundigen en arts-assistenten niet goed scoorden op het onderwerp ´herstel´. ´Met herstel bedoelen we het herstellen van vermoeidheid´, vertelt Marita van Polen, specialistisch verpleegkundige en in opleiding tot arbeids- & organisatiepsycholoog bij de afdeling arbo van Isala. ´Tijdens het werk lever je inspanning en word je moe. Dat is normaal. Het is belangrijk dat je goed van die moeheid kan herstellen, voordat de volgende werkdag begint. Zo voorkom je dat je oververmoeid raakt en je prestaties achteruitgaan.´ Daarnaast blijft het natuurlijk altijd nog van belang dat er vanuit de organisatie goed gekeken wordt naar werkdruk en –belasting.

Nadat bleek dat veel medewerkers moeite hebben met herstellen na een werkdag, ging Van Polen aan de slag met een training die hierbij kan helpen. Ze deed literatuuronderzoek, sprak verpleegkundigen en leidinggevenden over hun wensen en behoeften ten aanzien van herstel, verdiepte zich in software om interventietools te ontwikkelen en bouwde de HerstelWijzer.

Zes modules

De HerstelWijzer is een online tool, bestaande uit zes modules: twee algemene modules over herstel en herstelervaringen en vier trainingsmodules: ontspanning, controle over je tijdsbesteding, loskomen van het werk en materie. Met onder andere vragenlijsten, filmpjes, kennistesten en uitleg worden medewerkers getraind in het herstellen na een werkdag. Deelnemers maken onder andere zelf een top vijf van ontspannende activiteiten en kiezen er een uit die past bij de hoeveelheid tijd die ze beschikbaar hebben. Die activiteit gaan ze ook echt in hun agenda inplannen en gedurende twee weken dagelijks uitvoeren. ´Het gaat er vooral om dat ze leren op wat voor manier ze moe zijn´, legt Van Polen uit. ´Is dat bijvoorbeeld fysiek moe of mentaal moe? Dit vraagt namelijk om heel verschillende manieren van herstellen.´

Tien weken

Sinds december vorig jaar wordt de HerstelWijzer getest door 152 Isala-medewerkers. Zij gebruiken de tool tien weken lang. Voordat ze beginnen met de HerstelWijzer vullen zij een vragenlijst in. Na tien weken vullen ze die weer in en vier weken later nog een keer. De uitkomst van dat onderzoek moet uitwijzen of de HerstelWijzer werkt en waar eventuele verbeteringen nodig zijn. ´De tool is nu nog in ontwikkeling´, zegt Van Polen. ´We hebben een mooie representatieve groep werknemers in de testgroep, plus nog een controlegroep van 93 werknemers die het niet gebruikt. In oktober hopen we conclusies te kunnen trekken´.

Zelf is Van Polen, die met het onderzoek naar de HerstelWijzer afstudeert, enthousiast over de mogelijkheden. ´De HerstelWijzer past prima binnen het thema duurzame inzetbaarheid, de context waaruit de tool is voortgekomen. Zonder dagelijks herstel kan er immers geen sprake zijn van duurzame inzetbaarheid. Herstel is niet alleen een belangrijk thema voor Isala en andere ziekenhuizen, maar ook voor heel veel andere beroepen. Het zou dus mooi zijn als het ook echt goed werkt.´

Afbeelding van de HerstelWijzer:

Herstelwijzer