De uitstroom van werknemers in de zorg is te groot ten opzichte van de instroom, zo blijkt uit het recente gepubliceerde rapport van de Commissie Werken in de Zorg. Zo wordt er volgens het rapport ‘gedweild met de kraan open’. Het personeelstekort wordt opgevangen met de instroom aan nieuw personeel, maar juist de uitstroom aan personeel is een groot probleem. Bijna 20 procent verliet in 2017 zijn of haar werkgever in Zorg & Welzijn en ruim 8 procent zelfs de zorgsector. In bepaalde regio’s is 37 procent niet langer dan 2 jaar werkzaam in de zorg. Het probleem is complex, want er zijn meerdere oorzaken die bijdragen aan het probleem. Denk aan de inhoud van het werk, werkdruk,  weinig werkplezier en onvoldoende flexibiliteit.

De StAZ deed eerder onderzoek naar motivaties van jonge (aanstaande) verpleegkundigen om in de branche ziekenhuizen te gaan werken of juist te vertrekken. De ziekenhuisbranche laat een positief beeld zien wat de instroom aan nieuw ziekenhuispersoneel betreft. Zo zijn jonge mensen enthousiast om te werken in ziekenhuizen. Het spreekt jongeren aan dat het werk in een ziekenhuis gevarieerd is en dat het veel uitdagingen biedt. Uit onderzoek van de StAZ blijkt dat tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde graag in een ziekenhuis willen werken. En dat gevoel wordt extra versterkt als ze stage hebben gelopen in een ziekenhuis. Meer stageplekken zorgt dus voor meer enthousiaste instromers. Maar ook de uitstroom aan werknemers moet op orde zijn om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan.

Meer informatie

Onderzoeksrapport ‘Motieven voor werken in de branche ziekenhuizen (februari 2018).

Rapportage commissie Werken in de Zorg