HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Veranderingen in de bedbezetting en zorgzwaarte hebben gevolgen voor het aantal nodige medewerkers, soorten functies en vaardigheden op een afdeling. Ziekenhuizen en afdelingen pakken het roosteren verschillend aan. Kunnen zij van elkaar leren in het zowel optimaal als verantwoord roosteren? Tips en methodes van medewerkers van organisaties die vallen onder de Cao Ziekenhuizen zijn welkom tot 1september bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De StAZ gaat alle goede ideeën verspreiden.

Elise Merlijn (voorzitter StAZ, bestuurder FNV Zorg & Welzijn): ‘Goed roosteren helpt medewerkers om gezond en vitaal te blijven. Je zorgt er dan voor dat de verdeling van de zwaardere diensten en nachtdiensten onderling goed geregeld is. En als je je werk bijvoorbeeld moet combineren met de zorg voor kinderen of ouders en hobby’s of ontspanning, wil je daar ook toe in staat zijn. Door goed te roosteren, hou je de balans tussen werk en privé in de gaten.’

Tjitte Alkema (vicevoorzitter StAZ, manager Arbeid & Opleiding bij de NVZ): ‘Als er plotseling iets gebeurt, is het soms lastig in te spelen op de actuele zorgvraag met de oorspronkelijk ingeplande medewerkers op de afdeling. Ook verschilt de noodzakelijke zorg per patiënt. Een verwarde patiënt kan bijvoorbeeld extra aandacht nodig hebben. Als ziekenhuizen de personele bezetting weten af te stemmen op de bedbezetting en de zorgzwaarte, besparen ze kosten met behoud van de kwaliteit van zorg. Met roosteren kun je zowel op werklast als op werkdruk sturen.’

Win de prijs

De jury voor de prijs voor het beste idee bestaat uit Henk-Jan Messchendorp (Nederlands Zorg Instituut) en Erwin van Zandvoord (FNV) als deskundigen op het gebied van roosteren. Zij maken een eerste selectie uit alle ingestuurde ideeën en daaruit kiezen de bezoekers van de website van de StAZ de winnaar. De prijs bestaat uit een cadeaubon van € 100, – als de inzending door één persoon wordt ingediend. Een team met een goed idee, kan een bon van € 300, – winnen. De uiterste inzenddatum van de ideeënjacht is verlengd tot 1 september 2016. Kijk voor het insturen van ideeën op www.staz.nl/roosteren.

Over de StAZ

In de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) werken werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche samen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. De StAZ streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met medewerkers en organisaties die fit zijn voor de arbeidsmarkt.