Het verzuim in ziekenhuizen was het afgelopen jaar het hoogst van de laatste drieënhalf jaar. Van het tweede kwartaal 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 lag het percentage op 4,39%. Een jaar eerder (het tweede kwartaal van 2014 tot en met eerste kwartaal van 2015) was dit nog 4,31%. Dat blijkt uit de branchemonitor voor ziekenhuizen van Vernet, met verzuimgegevens tot en met het eerste kwartaal van 2016.

Het verzuimpercentage was in het eerste kwartaal van 2016 5,36 procent. Dat is hoger dan de 5,21 procent in het eerste kwartaal van 2015 en de 4,41 procent in het eerste kwartaal van 2014. In de ziekenhuizen is het verzuim wel nog steeds lager dan het gemiddelde voor de andere zorgsectoren. Het percentage stijgt in alle zorgbranches, maar in de andere zorgbranches meer dan bij de ziekenhuizen.

Verzuimduur

Ook de gemiddelde verzuimduur is gestegen en het langst van de afgelopen drieënhalf jaar. Van het tweede kwartaal van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 was de gemiddelde verzuimduur 16,6 dagen. De meldingsfrequentie is met 1,16 iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

55-plussers

Het verzuimpercentage is het afgelopen jaar gestegen voor alle leeftijdsklassen boven de 26 jaar. Bij werknemers ouder dan 55 jaar is dit percentage het hardst gestegen. De afgelopen twee jaar steeg dit met 0,68 procentpunt. Als gevolg hiervan is het aandeel van 55-plussers in de verzuimkosten gegroeid met 5 procent. Door de stijging van het totale verzuim zijn deze verzuimkosten ook gestegen.

Bekijk het rapport met de verzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2016 > (pdf, 652 k)