Veel functies veranderen door technologie en innovatie. Het is voor zowel de organisatie als de medewerker zelf belangrijk dat medewerkers kunnen meebewegen. Hoe neem je medewerkers mee die niet (meer) gewend zijn zich te ontwikkelen? Jos Sanders, lector ‘leren tijdens de beroepsloopbaan’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vertelt in zijn workshop over de mogelijkheden van ‘Taken van de Toekomst’, een digitaal ondersteunend actieprogramma voor strategisch HR-beleid dat hij ontwikkelde voor TNO.

Laaggeschoolde werknemers minder snel naar training

Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleiden zich minder snel inschrijven voor trainingen. En dat terwijl ze een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Sanders gebruikt de Theory of Planned Behavior om dit te verklaren. ‘Een werknemer start pas met een opleiding als hij of zij dat relevant vindt om te doen (attitude). Ook is het van belang wat bijvoorbeeld collega’s, kennissen en vrienden vinden van scholing (subjectieve norm). Ten slotte achten laagopgeleiden de kans op succes erg klein (zelfeffectiviteit). Ze hebben vaak slechte ervaringen met het onderwijs. Gepersonaliseerd onderwijs zou daar een positieve invloed op hebben. Zelfeffectiviteit kan worden versterkt door het benadrukken en toebrengen van positieve leerervaringen.’

Weinig en onjuiste stimulans van leidinggevende

Laagopgeleide werknemers worden minder gestimuleerd door hun leidinggevende om bij te scholen. Maar als ze gestimuleerd worden, dan doen ze daar alsnog minder mee dan hoogopgeleide werknemers. Op dit moment is er echter weinig bekend over hoe laagopgeleiden gestimuleerd moeten worden.

Taken van de toekomst

Om laagopgeleiden richting te bieden, heeft Jos Sanders Taken van de Toekomst ontwikkeld, een digitaal ondersteunende actie-aanpak die in de workshop als voorbeeld van een hulpmiddel is getoond. Deze tool is gebaseerd op de baananalyse van TNO. In Taken van de Toekomst zijn de taken van nu en morgen geformuleerd. Voor elke taak kan de medewerker zichzelf de vragen stellen: Doe ik het? Kan ik het? Wil ik het? Uiteindelijk wordt inzichtelijk hoe de medewerker scoort op toekomstige taken. ‘De tool is bedoeld om de medewerker gericht in beweging te krijgen en dient als hulpmiddel voor een strategisch HR-beleid op taakniveau’, legt Sanders uit.