Het is nog steeds onduidelijk met welke afspraken het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie zal verlaten. Als het een harde Brexit wordt op 12 april 2019, welke gevolgen heeft dat dan voor Nederlandse zorginstellingen en zorgverleners? Een aantal hot items uitgelicht.

Voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de Brexit, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-stand-van-zaken

Overgangsperiode voor medewerkers met Brits paspoort

De Brexit heeft gevolgen voor het dienstverband van Britse medewerkers. Bij een harde Brexit hanteert  Nederland een overgangsperiode van 15 maanden voor Britse burgers die rechtmatig in Nederland verblijven. Zij houden hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Britten die langer dan vijf jaar rechtmatig in Nederland wonen kunnen, net als alle andere EU-burgers, een reguliere verblijfsvergunning aanvragen. Britten die korter dan vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijven, kunnen een reguliere  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd krijgen (volgens dezelfde voorwaarden als voor andere EU-burgers). Met deze vergunning behouden zij vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
Als werkgever heeft u dus geen werkvergunning nodig om deze Britse burgers in dienst te houden of aan te nemen tijdens deze overgangsperiode.

Financiële gevolgen voor Britse staatsburgers in Nederland

Bij een harde Brexit vervalt een aantal verdragen tussen het VK en Nederland, zoals een verdrag over sociale verzekeringen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor Britse staatsburgers in Nederland. Ook de zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplicht zal niet meer van toepassing zijn, omdat deze is voorbehouden aan inwoners met een EU-nationaliteit. Dat betekent onder andere dat zij geen gebruik meer kunnen maken van de aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning in het buitenland. Ook komen zij niet langer in aanmerking voor bepaalde heffingskortingen en aftrekposten.

Lees meer op de website van het UWV.

Nieuwe Britse medewerkers aannemen

Als u na de Brexit nieuwe Britse medewerkers in dienst wilt nemen, moet u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Daarvoor moet u eerst werven binnen Nederland en de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Vindt u geen geschikte kandidaat, dan pas mag u in het Verenigd Koninkrijk zoeken. Zonder Brexitakkoord moeten Britten die zich in Nederland willen vestigen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen.

Lees meer op de website van het Ondernemerspleinkvk.

Automatische diploma-erkenning vervalt

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige vervalt bij de Brexit. Dat betekent dat deze zorgverleners met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling, worden erkend.

In een no-deal scenario, de harde Brexit, moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat Britse professionals hun beroep zelfstandig in Nederland mogen uitoefenen.

Als de RGS een Britse diploma voor 29 maart 2019 heeft erkend, dan blijft die erkenning ook na een no deal-Brexit in stand. Ook de diplomaregistratie blijft in stand, zolang de betrokkene aan de Nederlandse eisen voor herregistratie blijft voldoen.

Lees meer op de website van de KNMG.

Privacy en data: andere regels

Volgens de  Europese privacywetgeving (AVG) mag een Nederlandse organisatie alleen persoonsgegevens aan het buitenland doorgeven als dat land voldoende bescherming biedt. Voor landen binnen de EU gelden andere regels dan voor doorgifte naar een land daarbuiten. Na de Brexit valt het  Verenigd Koninkrijk buiten de EU en gelden dus die andere regels. Het gaat hier om meer dan alleen persoonsgegevens. Zo kan ook een app die in het VK gehost is en door uw personeel wordt gebruikt wordt, eronder vallen. Lees meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onverzekerde Britse toeristen gelden als derdelanders

Bij een no-deal Brexit zijn toeristen uit het VK vanaf 29 maart 2019 ‘derdelanders’. Er is geen bilateraal verdrag voor zorg met het VK. Daarom zijn Britse toeristen na 29 maart 2019 niet meer verzekerd via EU-regelgeving. Ook is de European Health Insurance Card (EHIC) niet meer geldig.

Lees meer over de gevolgen voor zorgaanbieders op de website van de rijksoverheid.

Medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

Bij een harde Brexit vervallen op 29 maart 2019 alle bestaande afspraken, wet- en regelgeving tussen de EU en het VK, dus ook als het om medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica gaat, in alle risicoklassen. Zorgverleners moeten ook rekening houden met verstoring van  lopend klinisch onderzoek of experimentele behandelingen waarbij de VK partner, leverancier of sponsor is. Deze situatie heeft ook directe gevolgen voor reeds goedgekeurd en lopend klinisch onderzoek in de EU voor zover deze via het VK verlopen.

De meest actuele informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid.

Geneesmiddelen importeren: andere vergunningen

Voor de invoer van geneesmiddelen uit het VK is bij een harde Brexit een fabrikantenvergunning nodig (in plaats van een groothandelsvergunning). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een overzicht gemaakt van kritische geneesmiddelen waarvoor bij een harde Brexit mogelijk risico’s kunnen ontstaan voor de beschikbaarheid. Een overzicht van circa 2700 producten die een relatie hebben met het VK is teruggebracht tot ongeveer 50. Daarbij is onder andere gekeken naar alternatieven binnen de EU. Het CBG bereidt zich samen met koepelorganisaties van groothandels en apothekers acties voor om actie te ondernemen als er daadwerkelijk een probleem zou ontstaan met de levering van één van deze middelen. Het gaat bijvoorbeeld om magistrale bereiding in Nederland of import uit een ander land. Uiteindelijk kan ook een ontheffing worden afgegeven waardoor deze middelen, ook na harde Brexit, uit het VK geïmporteerd kunnen blijven worden. Dat een middel op de lijst wordt genoemd, betekent daarom nog niet dat er ook daadwerkelijk een tekort zal ontstaan.

Meer informatie

Voor de meest recente informatie over Brexit en de zorg, zie de website van de rijksoverheid. Is uw organisatie voorbereid op de gevolgen van de Brexit? Doe de Brexit Impact Scan.