Straatcultuur neemt volgens verschillende deskundigen een steeds dominantere positie in binnen de Nederlandse maatschappij. Ziekenhuizen geven aan dat gesprekken met hangjongeren uit deze cultuur steeds sneller escaleren. Daarnaast maakt ziekenhuispersoneel zich zorgen om deze groep jongeren. In de handreiking ‘Inspelen op de straatcultuur in ziekenhuizen’ vind je tips en voorbeelden om op een goede manier in te spelen op straatcultuur en zo te zorgen voor een veilige zorg.

Jongerencultuur met eigen normen en waarden

In wijken waar meer problemen zijn in de huiselijke sfeer, zoeken jongeren hun heil op straat. Zo is de straatcultuur ontstaan: een aparte levensstijl met eigen normen en waarden. Dit is een groepscultuur waarbij het gaat om onderlinge loyaliteit, status en respect. De omgang met deze jongeren vereist een andere aanpak, waarbij wij-zij denken zo veel mogelijk vermeden moet worden.

Judo-aanpak in plaats van karate-aanpak

Hans Kaldenbach, auteur van ‘Respect, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur’, zegt dat een goede benadering van jongeren uit een straatcultuur begint met het begrijpen van hun gedrag. Hij onderscheidt de judo-aanpak en de karate-aanpak. Macht uitoefenen (de karate-aanpak) kan bij deze straatcultuur gemakkelijk escaleren. Als je tegen de jongeren ingaat, bereik je over het algemeen een averechts effect. Kaldenbach benadrukt daarom het gebruik van de judo-aanpak: meebewegend het ongewenste gedrag ombuigen. Daarbij gaat het om het contact en wordt gezocht naar verbinding.

Tips en aandachtspunten

Om de aanpak van Kaldenbach te kunnen toepassen in ziekenhuizen, staan in de handreiking 10 tips, voorzien van diverse voorbeelden. Ook zijn enkele aandachtspunten gegeven voor beleid. Op deze manier kan de handreiking bijdragen aan het beleid voor veilige zorg in ziekenhuizen.

Download de handleiding