Veiligezorg heeft de handreiking ‘Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness’ ontwikkeld. Hiermee ondersteunt Veiligezorg de ziekenhuizen om de meldingsbereidheid over agressie te verbeteren. Wanneer medewerkers nut en noodzaak van het melden inzien, ontstaat er meer Safety & Security Awareness en kunt u samen werken aan een veilige en prettige werk- en zorgomgeving.

Een ziekenhuis kan agressie alleen adequaat aanpakken als goed duidelijk is wat er speelt. Het is daarom belangrijk om incidenten te melden en te registreren. Zonder cijfers om te evalueren en van te leren, is elke maatregel al snel een schot in de lucht en bestaat het beleid voornamelijk uit incidentmanagement. Belangrijk is wel dat er met de meldingen en cijfers ook echt iets wordt gedaan, anders raken medewerkers teleurgesteld en zal het aantal meldingen snel teruglopen. Wanneer bij de medewerkers Safety & Security Awareness wordt gecreëerd – duidelijke communicatie over melding, registratie en vooral wat daarna met de resultaten wordt gedaan – zal het aantal meldingen eerder toenemen.

Verbeteren

Een inschatting van Veiligezorg-coördinatoren in 42 ziekenhuizen laat zien dat gemiddeld tussen de 40 en 60 procent van de daadwerkelijke aantal incidenten wordt gemeld. Bijna alle ziekenhuizen hebben hiervoor een registratiesysteem. Ongeveer de helft kent een meldingsplicht en twee derde organiseert acties om het meldgedrag te verbeteren.

Download

Handreiking Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness

Wilt u meer informatie?

Neem contact met
Peter Peerdeman p.peerdeman@caop.nl
of 06-21875962