De handreiking scholingsverzoek van de StAZ helpt ziekenhuismedewerkers een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. José Geerdink, manager leerhuis bij het Deventer Ziekenhuis, en Hanneke Gijsen, OR-lid bij het Diakonessenhuis, vertellen over hun ervaringen met de handreiking. ‘De handreiking maakt medewerkers minder afhankelijk bij hun aanvraag voor scholing.’

Goede zorg vraagt om goed opgeleide werknemers. Scholing houdt werknemers gemotiveerd en verbetert de kwaliteit van hun werk. Bovendien vergroot scholing hun kansen op de arbeidsmarkt, wat belangrijk is bij (onvrijwillige) mobiliteit. De cao-partijen onderstrepen in de Cao Ziekenhuizen het belang van scholing, zeker nu de zorg volop in ontwikkeling is. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor scholing en delen hierin een wederzijds belang.

De StAZ heeft op verzoek van de NVZ en de werknemersorganisaties de handreiking scholingsverzoek ontwikkeld, om medewerkers te helpen een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. In 2015 hebben werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers uit zes ziekenhuizen meegedacht over de totstandkoming van handreiking. Hoe bevalt de handreiking in de praktijk? StAZ vroeg José Geerdink, opleidingsmanager bij het Deventer Ziekenhuis, en Hanneke GijsenGijsen, OR lid bij het Diakonessenhuis, over hun ervaring met de handreiking.

Plek in organisatie

Volgens Geerdink is het belangrijk dat werkgevers nadenken over opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers. De handreiking scholing past hierin. ‘Het is mooi dat de handreiking een link legt met het beleid en de organisatiedoelstelling. Er worden goede vragen in gesteld. De volgorde zou ik graag nog wat aangepast zien: beginnend met de analyse van de vraag, naar samenspraak met leidinggevende, tot uiteindelijk de scholingsvraag.’

Geerdink: ‘Als Deventer Ziekenhuis gebruiken we de handreiking nu niet. We hebben het opleidingsbeleid goed ingeregeld. Het is wel goed om te weten dat de handreiking er is, voor het geval een manager en een medewerker er samen niet uitkomen. Onze opleidingsadviseurs kennen de handreiking en kunnen individuele medewerkers hier op wijzen. Ook hier worden natuurlijk wel eens scholingsverzoeken afgewezen. In dat geval kan de handreiking handvatten bieden. Denk bijvoorbeeld aan het inzicht om niet alleen naar jezelf te kijken, maar ook naar de relatie met het organisatiebeleid.’

Tips

De handreiking bevat tips voor het schrijven, indienen en bespreken van een scholingsaanvraag. Ook biedt het de werknemer, wiens scholingsverzoek gemotiveerd is afgewezen, advies over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast bevat de handreiking een aantal tips voor de organisatie. Zo doet de werkgever er verstandig aan om het scholingsbeleid tijdig bekend te maken bij medewerkers.

Hanneke Gijsen, OR-lid bij het Diakonessenhuis, is tevreden over de handreiking. Volgens Gijsen maakt de handreiking medewerkers minder afhankelijk bij hun aanvraag voor scholing. De ondernemingsraad van het Diakonessenhuis heeft bekendheid gegeven aan de handreiking door een bericht te plaatsen in de eigen nieuwsbrief en op het intranet van de organisatie. Ook is de publicatie besproken in een overlegvergadering met de bestuurder en het hoofd P&O. ‘Het is nu belangrijk om de handreiking een poosje uit te proberen’, zegt Gijsen. ‘Dan kunnen we zien hoe het gebruik in de praktijk uitpakt.’

Gijsen heeft als OR-lid medewerkers bewust gemaakt over het belang van een goed scholingsverzoek. ‘De handreiking scholingsverzoek laat medewerkers zien hoe hun gewenste opleiding past binnen het grote geheel van de organisatie en of er alternatieven zijn. Het is goed om medewerkers in een vroeg stadium mee te nemen in de visie van de organisatie op scholing en ontwikkeling. Het levert winst op om gezamenlijk te kijken naar de ontwikkeling van medewerkers.’

Deel uw ervaring!

Wordt de handreiking scholing bij u in de organisatie al ingezet? Heeft het geholpen bij het indienen van een gemotiveerde scholingsaanvraag? Of heeft u de checklist gebruikt omdat uw aanvraag niet werd goedgekeurd? Wij zijn benieuwd naar uw ervaring. Neem contact op met Joke Dekker van de StAZ via joke.dekker@caop.nl.