Hoe zorg je als werknemer dat je scholingsverzoek goed is en hoe dien je het kansrijk in? Door de checklist in de nieuwe ‘Handreiking Scholingsverzoek’ te gebruiken. De StAZ heeft de handreiking ontwikkeld voor werknemers, maar ook leidinggevenden, HR- en opleidingsverantwoordelijken kunnen er gebruik van maken.

Goede zorg vergt goed opgeleide werknemers. De cao-partijen onderstrepen in de Cao Ziekenhuizen het belang van scholing, zeker nu de zorg volop in ontwikkeling is. Werkgever en werknemer zijn er samen verantwoordelijk voor en hebben een wederzijds belang bij scholing. De cao moedigt aan dat ziekenhuisorganisaties hun medewerkers systematisch scholen.

Veel positieve effecten

De positieve effecten voor werknemers en hun omgeving zijn legio. Scholing:

  • versterkt de positie van werknemers;
  • draagt bij aan het functioneren van de organisatie;
  • helpt medewerkers vooruit in hun werk;
  • is leuk en inspirerend;
  • draagt bij aan ontwikkeling;
  • vergroot kansen op de arbeidsmarkt;
  • levert nieuwe inzichten en energie op.

Checklists

De ‘Handreiking Scholingsverzoek’ van de StAZ bevat twee checklists:

  1. De checklist ‘voorbereiding scholingsverzoek’ helpt de werknemer een goed en kansrijk scholingsverzoek in te dienen.
  2. De checklist ‘voorbereiding gang naar werknemersklachtencommissie’ is bedoeld voor de situatie dat een leidinggevende niet akkoord gaat met een ingediend scholingsverzoek.

Download de Handreiking Scholingsverzoek