Ergocoaches op een specialistische afdeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lopen soms tegen specifieke problemen aan. Bijvoorbeeld doordat zij te maken hebben met hightech apparatuur en sterk geprotocolleerd werk. De StAZ ontwikkelde samen met LOCOmotion de training ErgoCoach 2.0. Deze training geeft Ergocoaches praktische handvatten om met dit soort problemen om te gaan. De docentenhandleiding Ergocoach 2.0 biedt een format voor de training, waar ieder ziekenhuis en revalidatiecentra zelf mee aan de slag kan.

Enthousiasme en creativiteit aanboren

Het uitgangspunt van de training is dat de cursisten zélf aan het werk gaan met het analyseren, oplossen en volgen van een ergonomisch probleem. Dit geldt voor twee niveaus. Allereerst zet de docent de cursisten zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk om de materie eigen te maken. De opdrachten en de werkvormen in de cursus zijn hier specifiek op gericht. Daarnaast leren cursisten hun collega´s op een andere manier te benaderen. Ze leren meer vragen te stellen (in plaats van ze te beantwoorden) en discussies te stimuleren (in plaats van dicht gooien). Essentieel is het aanboren van creativiteit en enthousiasme bij de cursisten en de collega’s, zodat zij zelf aan de slag gaan.

Ergo selfie

De training ErgoCoach 2.0 is ontwikkeld via een pilot met Ergocoaches voor het specialisme orthopedie. In de tweedaagse cursus staan diverse zaken centraal: kennis over wat fysieke overbelasting met het lichaam doet, het beoordelen van de eigen werkplek, normen en regels en effectief adviseren. De opgedane kennis wordt vervolgens verwerkt in een praktisch ‘ergo-selfie-filmpje’. Deze filmpjes zijn bijvoorbeeld handig voor korte presentaties op het werk, of om collega’s zelf aan de slag te laten gaan. De ergo-selfie-filmpjes zijn te bekijken op http://www.ergofilm.nl/orthopedie.html 

Eigen training

Met de docentenhandleiding Ergocoach 2.0 kan ieder ziekenhuis of revalidatiecentrum zelf aan de slag gaan met de training, met een zelfgekozen trainer. Download hier de handleiding >