Kom naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017

Hoe oefent u als actief betrokken werknemer invloed uit op een goede werkbalans in het ziekenhuis? Wat is de juiste balans tussen de verschillende generaties en tussen flexibele en vaste medewerkers? Hoe balanceert u in het roosterproces? En hoe vindt u evenwicht om werkdruk te verminderen en inzetbaarheid te vergroten? Maak nu de balans op!

Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen en ervaringen van OR-collega’s uit andere ziekenhuizen komt u naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017.

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: van 9:30 tot 16:30 uur
Locatie: Het Huis, Boorstraat 107 in Utrecht
Aanmelden: via het aanmeldformulier

Deelname aan de dag is gratis. De Medezeggenschapsdag wordt georganiseerd voor Ondernemingsraadleden of kaderleden van vakbonden vallende onder de cao ziekenhuizen. Bent u er ook bij?

Concept programma

Het programma start met een plenaire presentatie over innovaties in capaciteitsmanagement en roosterproces als antwoord op de werkdruk en snelle veranderingen in organisaties . Hoe speel je hier als ondernemingsraad op in en hoe neem je het initiatief? Daarna hebt u de keuze uit verschillende workshops, zoals:

  • Roosters in balans met privé! Waar hebben we het dan over?
  • Je doel bereiken als ondernemingsraad: hoe helpt effectief communiceren daarbij?
  • Balans tussen generaties: handvatten voor generatiebeleid
  • Praktijkvoorbeeld Werkdrukbox: werknemers aan de slag met werkdruk
  • Werken aan ontwikkeling met het Loopbaanportal Zorg en Welzijn
  • Geschil met de bestuurder? De Bedrijfscommissie bemiddelt

Download het conceptprogramma en de workshops.

Informatie en aanmelden

Mis het niet en meld u aan via het aanmeldformulier, hier kunt u ook uw voorkeur voor de workshops aangeven. Hebt u zich aangemeld, maar bent u verhinderd? Meld u dan tijdig af, zodat uw plaats in de zaal niet leeg blijft. Afmelden kan tot 48 uur van tevoren gratis, daarna brengen wij een ‘no-show-fee’ in rekening van 25 euro. U kunt uiteraard ook een collega als vervanger sturen. In dat geval vragen wij u de gegevens van uw collega aan ons door te geven.
Voor meer informatie over de Medezeggenschapsdag 2017 kunt u contact opnemen met de StAZ via congresbureau@caop.nl of 070 3765 818.

De StAZ Medezeggenschapsdag is een initiatief van de sociale partners verenigd in de StAZ: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, NU’91 en NVZ.