Veel werknemers moeten langer doorwerken. In 2030 vormt de groep werknemers ouder dan 55 in veel Europese landen waarschijnlijk 30 procent of meer van de beroepsbevolking. Om te zorgen voor veilige en gezonde omstandigheden tijdens het gehele arbeidsleven, zijn inspanningen nodig.

Een vergrijzende beroepsbevolking brengt mogelijke uitdagingen met zich mee. Het is goed dat mensen die betrokken zijn bij het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk zich ervan bewust zijn dat:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico’s meebrengen.
  • Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Er moet rekening worden gehouden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
  • Arbeidsrevalidatie, re-integratie en de preventie van arbeidsongeschiktheid zijn nog meer van belang.
  • Op maatschappelijk niveau moet discriminatie op basis van leeftijd worden aangepakt.

Nieuwe instrumenten

De Europese Unie besteedt aandacht aan dit onderwerp via de campagne Healthy Workplaces, met (nieuwe) instrumenten en maatregelen om goede praktijken te bevorderen en de omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor alle werknemers te verbeteren. Ook vindt u er praktijkvoorbeelden uit verschillende landen. Veel van de informatie is ook in het Nederlands beschikbaar op de website Gezond werk, voor alle leeftijden.

Meer informatie

Kijk op de Nederlandstalige website