Om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en belasting van het bewegingsapparaat bij zorgmedewerkers tegen te gaan, zijn de Europese sociale partners een gezamenlijk project begonnen. Dat sluit aan bij het voornemen om in 2015 veel aandacht te besteden aan de gezondheid van zorgmedewerkers.

Het project: ‘Assessing health and safety risks in the hospital sector and the role of the social partners in addressing them: the case of musculoskeletal disorders and psycho-social risks and stress at work’ komt voort uit het werkprogramma 2014-2016, dat de Europese sociale partners in de ziekenhuissector met elkaar hebben afgesproken. De Europese Commissie ondersteunt dit project financieel.

Effectieve maatregelen

Het project, dat voortbouwt op eerdere initiatieven, heeft als doelstellingen:

  • ontdekken hoe gerichte maatregelen kunnen bijdragen aan betere gezondheid en behoud van medewerkers;
  • ontdekken welke effecten deze gezondheidsrisico’s hebben voor organisaties en welke maatregelen effectief zijn tegen deze risico’s;
  • de manier waarop gezondheidsinstellingen met deze risico’s omgaan, verbeteren, om productiviteitsverlies, verzuim en beroepsziekten te verminderen.

Gezamenlijke kijk

De sociale partners vinden het bovendien van belang:

  • de bewustwording bij werkgevers en werknemers over beide gezondheidsrisico’s te vergroten;
  • de effectiviteit van de Europese sociale dialoog in de ziekenhuissector te versterken.

Door het project gezamenlijk aan te pakken, ontstaat een gezamenlijke kijk op het probleem en kunnen de Europese sociale partners ook samen kijken naar mogelijke acties. Om de doelstellingen te bereiken, zetten de deelnemers vooral in op kennisdeling en verzamelen zij goede praktijkvoorbeelden.

Activiteiten

  • 25 maart: conferentie in Parijs voor sociale partners in de ziekenhuissector, over manieren om belasting aan het bewegingsapparaat (musculoskeletal disorders) tegen te gaan.
  • 10 november: conferentie in Helsinki, over psychosociale arbeidsbelasting.

Lees meer over het gezamenlijke Arbo-project op de website van de European Hospital & Healthcare Employers’ Association – Hospeem. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd met meer informatie over het project.