Rekenhulp regeling Generatiebeleid voor ziekenhuismedewerkers

Voor medewerkers in dienst van ziekenhuizen die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden, bestaat de afspraak Generatiebeleid. Werknemers kunnen hieraan deelnemen tot hun pensioen. Op basis van wederzijdse afspraken met de werkgever kan de arbeidsomvang worden aangepast aan de wensen en behoeften van de werknemer. Zo kan er worden afgesproken om het wekelijkse aantal contracturen te verlagen en daarmee minder te gaan werken. Daarmee daalt het inkomen in verhouding met de aanpassing in contracturen. Dankzij de afspraak Generatiebeleid kan echter de pensioenopbouw gelijk blijven aan het niveau van de ‘oude’ omvang van de arbeidsovereenkomst.

Naast de rekentool voor werkgevers om ondersteuning te bieden bij het geven van invulling aan het Generatiebeleid, heeft de StAZ nu ook een rekentool voor werknemers ontwikkeld.