Regeling Generatiebeleid

In de Cao Ziekenhuizen is de regeling Generatiebeleid opgenomen. Werknemers die vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten, kunnen gebruik maken van deze regeling en minder uren gaan werken. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. De StAZ heeft een aantal tools ontwikkeld voor werkgevers en werknemers:

Wat is de regeling Generatiebeleid?

In de Cao Ziekenhuizen is de regeling Generatiebeleid opgenomen. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige levensopbouw van het personeelsbestand. De regeling maakt het daarom mogelijk dat werknemers vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder uren gaan werken. Dit biedt hen de kans om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken en geeft bovendien ruimte aan instroom van nieuwe werknemers.

Daarnaast kunnen werkgevers op grond van de Zware Beroepenregeling medewerkers die voldoen aan de criteria de mogelijkheid bieden om maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De StAZ heeft het portal voor aanvragen tegemoetkoming uitkering zware beroepenregeling geopend voor werkgevers die aan medewerkers een uitkering verstrekken in het kader van de Zware beroepenregeling. Met het portal kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen.

Rekentools Generatiebeleid

Deelname aan de regeling Generatiebeleid heeft gevolgen voor het inkomen en de pensioenopbouw van werknemers. Invoering van de regelingen levert ook voor de organisatie kosten en baten op. Op verzoek van cao-partijen zijn rekentools voor werkgevers en werknemers ontwikkeld.

De Zware beroepenregeling is een andere mogelijkheid voor medewerkers aan het eind van hun loopbaan. Ook hier zijn rekentools ontwikkeld voor organisaties en medewerkers.

Alle rekentools zijn hier te vinden.

Meer informatie

PFZW regelt het pensioen voor medewerkers in de zorgsector. Meer informatie over de pensioenmogelijkheden waarin PFZW voorziet, vind je op deĀ website van PFZW.

Wil je meer informatie over de regeling Generatiebeleid of de Zware Beroepenregeling? Neem dan contact op met de cao-partijen via de gebruikelijke kanalen.