Regeling Generatiebeleid ziekenhuizen

Kansen voor jong en oud dankzij regeling Generatiebeleid

In de Cao Ziekenhuizen is een regeling Generatiebeleid opgenomen. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige levensopbouw van het personeelsbestand. De regeling maakt het daarom mogelijk dat werknemers vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder uren gaan werken. Dit biedt hen de kans om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken en geeft bovendien ruimte aan instroom van nieuwe werknemers. Alle afspraken worden op wederzijds vrijwillige basis gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Inhoud regeling Generatiebeleid

De volledige regeling Generatiebeleid vind je in de tekst van de Cao Ziekenhuizen.

Rekentool Generatiebeleid

De regeling Generatiebeleid is door cao-partijen als instrument in de cao opgenomen met een doelstelling;  werknemers in staat stellen om langer op een  gezonde wijze door te werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deelname aan de regeling Generatiebeleid heeft gevolgen voor het inkomen en de pensioenopbouw van werknemers. Op verzoek van cao-partijen worden rekentools voor werkgevers en werknemers ontwikkeld. Dit om zowel werkgevers bij het invulling geven van de cao-afspraak als wel om de medewerker bij het maken van de keuze om gebruik te maken van de regeling te ondersteunen.

Wil je de tool ontvangen wanneer deze gereed is? Mail dan de volgende gegevens naar staz@caop.nl:

  • Naam organisatie
  • Uw functie (HR, Controller)
  • Mailadres en telefoonnummer

Meer informatie

PFZW regelt het pensioen voor medewerkers in de zorgsector. Meer informatie over de pensioenmogelijkheden waarin PFZW voorziet vindt u op de website van PFZW.

Wilt u meer informatie over de regeling Generatiebeleid? Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen via de gebruikelijke kanalen.

  • NVZ vereniging van ziekenhuizen

  • FNV Zorg en Welzijn

  • CNV Zorg en Welzijn

  • FBZ

  • NU ’91