Generatiebeleid

Kansen voor jong en oud met generatiebeleid

Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche Ziekenhuizen ten goede komt.

Lees meer over de regeling Generatiebeleid

 

Rekentool
Meer informatie

PFZW heeft op verzoek van sociale partners instrumentarium ontwikkeld dat instellingen en medewerkers ondersteunt bij hun afwegingen om invulling te geven aan Generatiebeleid. Onderdeel daarvan is de rekentool. De tool biedt inzicht in de financiële en formatieve gevolgen als afspraken worden gemaakt over Generatiebeleid.

Werkgevers vallend onder de Cao Ziekenhuizen kunnen de rekentool Generatiebeleid hier aanvragen

Voor meer informatie over de regeling Generatiebeleid kunt u contact opnemen met de cao-partijen via de gebruikelijke kanalen.

 

Rekentool werknemers

Rekenhulp regeling Generatiebeleid voor ziekenhuismedewerkers

 

Rekentool

PGGM heeft op verzoek van sociale partners instrumentarium ontwikkeld dat instellingen en medewerkers ondersteunt bij hun afwegingen om invulling te geven aan Generatiebeleid. Onderdeel daarvan is de rekentool. De tool biedt inzicht in de financiële en formatieve gevolgen als afspraken worden gemaakt over Generatiebeleid.

Werkgevers vallend onder de Cao Ziekenhuizen kunnen de rekentool Generatiebeleid hier aanvragen

Informatieve aftrapsessies

Eerste twintig sessies kosteloos!

Wilt u de mogelijkheden van Generatiebeleid voor uw organisatie verkennen? Organiseer dan een aftrapsessie in uw ziekenhuis, verzorgd door PGGM. Voor deze sessie worden HR-functionarissen, leden Raad van Bestuur, OR-leden en regionale vakbondsbestuurders uitgenodigd.

Het programma van de aftrapsessie gaat in op:

  • Inleiding over generatieregelingen en generatiebeleid
  • Toelichting werkgeverstool
  • Informatie over aanvullende mogelijkheden vanuit de pensioenregeling PFZW in relatie tot generatiebeleid.

De eerste twintig aftrapsessies waarvoor alle genoemde partijen zijn uitgenodigd, worden door cao-partijen gratis aangeboden aan instellingen die bijdragen aan de StAZ. Vanwege de tot dusver gebleken grote behoefte roepen wij geïnteresseerde instellingen op hun interesse snel kenbaar te maken!

Vraag een informatieve aftrapsessie Generatiebeleid aan

Meer informatie

Voor meer informatie over generatiebeleid kunt u contact opnemen met de cao-partijen:

NVZ, via
FNV Zorg & Welzijn, via
CNV Zorg & Welzijn, via
NU’91, via
FBZ, via