Het platform ‘Extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg samen. Met het platform wordt, gedurende de coronacrisis, de inzet van extra personeel ondersteunt in zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben.

Zorg- en welzijnorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen zich op het platform aanmelden. (Voormalig) zorgprofessionals kunnen via het platform laten weten dat zij beschikbaar zijn.  Dat geldt ook voor oud-verzorgenden en oud-verpleegkundigen die al even uit het vak zijn en wiens BIG-registratie is verlopen. 

Diverse initatieven die in de beginfase van de coronacrisis zijn gestart, zijn binnen het platform samengebracht. Via een centrale database wordt vraag en aanbod zo goed mogelijk gematcht. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).