Working together, learning together
Switching to the learning mode

EPSU en HOSPEEM, de Europese sociale partners in de branche ziekenhuizen, organiseerden op 19 en 20 juni een conferentie over Continue Professionele Ontwikkeling . Met de conferentie, die plaatsvond in Amsterdam, bouwden EPSU en HOSPEEM voort op hun gezamenlijke verklaring over leven lang leren en continue professionele ontwikkeling, die ze eind 2016 opstelden.

Tijdens de conferentie verkenden deelnemers uit 22 verschillende landen met elkaar hoe sociale partners ervoor kunnen zorgen dat álle medewerkers in ziekenhuizen blijven werken aan hun professionele ontwikkeling en blijven leren. Dat is van belang in de krappe arbeidsmarkt die we nu kennen, maar juist ook in tijden van mindere economische groei. De deelnemers werden daarbij geïnspireerd door presentaties uit verschillende landen over onder andere functiedifferentiatie, het betrekken van patiënten bij de opleidingen en het leren in teamverband.

Verschillende gedachten en aanpakken kwamen voorbij, waarbij iedereen het erover eens was: de blijvende professionele ontwikkeling van alle medewerkers is een investering in het belang van zowel de medewerker als de organisatie.

De conferentie is onderdeel van een gezamenlijk Europees project waarvoor de Europese sociale partners subsidie van de Europese Commissie krijgen. De StAZ ondersteunde EPSU en HOSPEEM bij de logistieke organisatie van de conferentie. Het verslag van de conferentie wordt opgesteld door de Europese sociale partners. Zodra dit openbaar is, zal hierover ook een bericht op de website van de StAZ geplaatst worden.