Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het programmabudget voor 2021-2027 bedraagt 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020). Het nieuwe programma benadrukt sociale inclusie en de groene en digitale transitie. Verder focust het programma met name op participatiebevordering van jongeren in het democratische leven. Daarnaast:

  • Ondersteunt het programma de acties die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda
  • Onderschrijft het de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten
  • Voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
  • Versterkt het de Europese dimensie van de sport

Subsidiemogelijkheden Erasmus+

Het programma biedt onderwijs-, jeugd- en sportorganisaties de kans om financiƫle steun aan te vragen voor:

  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs en -opleidingen
  • Volwassenenonderwijs
  • Kleuteronderwijs en kinderopvang
  • Sport

Zowel individuen als publieke en private organisaties komen voor deze onderwijssubsidie in aanmerking. Daarnaast kunnen groepen jongeren actief in het jeugdwerk steun aanvragen voor jeugdwerk, jeugdzaken en leermobiliteit. Kijk voor alle mogelijkheden en de toelatingscriteria in de Programmagids van Erasmus+.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Het Erasmus+-programma biedt organisaties en particulieren diverse mogelijkheden. De voorbereidings- en aanvraagprocedure varieert per programmaonderdeel. Een aanvraag dient u online in via het nationale agentschap of het Uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Alle informatie over het aanvragen van financiƫle steun vindt u op de site van de Europese Commissie.