Onderwijssubsidie Erasmus+

Eramus+ is een subsidieprogramma op het gebied van onderwijs, training, jeugd en sport, voor de periode 2014 tot 2020. Zowel organisaties als individuen kunnen subsidie aanvragen voor een van de drie actielijnen: individuele mobiliteit, institutionele samenwerking en beleidsontwikkeling.

Opzet Erasmus+

In Erasmus+ zijn zeven verschillende Europese onderwijsprogramma’s geïntegreerd. Het zevenjarig programma heeft een budget van 14,7 miljard euro en biedt een groot aantal subsidiemogelijkheden, ook voor de ziekenhuisbranche.

De achterliggende gedachte van het programma is dat scholing, training en sport belangrijke bijdragen leveren aan het overwinnen van de economische crisis. Bovendien stimuleren ze de banengroei en versterken ze de sociale gelijkheid. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven en om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s waar ook ter wereld. Erasmus+ maakt dat doel bereikbaar.

Actielijnen

Eramus+ omvat drie actielijnen:

  1. Individuele mobiliteit
    Europeanen krijgen de kans om overal ter wereld te studeren, een opleiding te volgen of te onderwijzen. Studenten en leraren van buiten Europa krijgen mogelijkheden om in Europa te studeren, te onderwijzen en te leren.
  2. Institutionele samenwerking
    De Europese Commissie wil dat onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, ondernemingen, lokale en regionale autoriteiten en ngo’s meer gaan samenwerken, met als doel het aanbod voor lerenden te verbeteren en ‘best practices’ te delen.
  3. Beleidsontwikkeling
    De Europese Commissie streeft beleidsveranderingen bij lidstaten na en wil meer samenwerking met niet-Europese landen tot stand brengen. Deze actielijn is vooral gericht op versterking van concreet beleid en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.

Subsidiemogelijkheden

Voor deze subsidie komen zowel individuen als organisaties in aanmerking. Kijk voor alle informatie, inclusief de programmagids om subsidie voor Erasmus+ aan te vragen, op de site van de Europese Commissie.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Lodewijk Buschkens l.buschkens@caop.nl of
00 32 497 445 394