De StAZ ondersteunt ziekenhuizen bij het opstarten en uitvoeren van Europese projecten. De StAZ is dan aan de zijlijn betrokken en communiceert waardevolle resultaten met andere ziekenhuizen via de website en nieuwsbrief.

Soort ondersteuning

De bijdrage van de StAZ kan bestaan uit ondersteuning bij de aanvraag van een Europese subsidie, zoals het verzamelen van informatie op landelijk niveau, advies over interessante partnerlanden en instellingen, communicatie over het project en de projectafronding. De bijdrage omvat dus de kennisoverdracht vanuit een beleidsmedewerker van het StAZ-bureau in uren, maar niet een geldbedrag. Het StAZ-bureau heeft de nodige kennis en ervaring om deze ondersteuning te bieden.

Voorbeeld ondersteuning

Een voorbeeld van de ondersteuning die de StAZ kan bieden, is het Europese project van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen over leren op de werkplek. De StAZ heeft ook zelf Europese projecten uitgevoerd, zoals het Leonardo-project over taakherschikking.

Stimuleringsregeling

Het aanvragen en uitvoeren van een Europees project is niet altijd eenvoudig. Het vergt vaak extra inzet en bepaalde competenties. Om te voorkomen dat ziekenhuizen zich hierdoor laten afschrikken, heeft de StAZ een stimuleringsregeling opgesteld voor het indienen en uitvoeren van Europese projecten.

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moeten ziekenhuizen aan een aantal criteria voldoen:

  • het project past binnen de werkvelden van arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen of andere arbeidsgerelateerde onderwerpen
  • het project heeft aantoonbaar draagvlak binnen de instelling
  • de StAZ mag de resultaten van het project delen met andere ziekenhuizen
  • in het projectvoorstel zijn doelstelling, meerwaarde voor medewerkers en organisatie, partners en tijdsplanning helder