Leren op de plaats waar je als verpleegkundige daadwerkelijk werkt, dat is ‘leerplaatsleren’. Daarmee heeft ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen deelgenomen aan een Europees project in het kader van het Leonardo-programma voor levenslang leren. Het doel van het project: leren van elkaar over dit onderwerp.

Effectief en belangrijk

Leren op de plaats waar je werkt is voor iedereen van belang: voor werknemers om goed te kunnen blijven functioneren in een veranderende werkomgeving, voor leerlingen om te ervaren wat ze straks in de praktijk nodig hebben. Praktijktraining wordt vaak gegeven door professionele verpleegkundigen op de werkvloer, in het ziekenhuis, het verpleegtehuis of in een andere zorgorganisatie. Leerplaatsleren is een effectieve manier om praktijkkennis op te doen en staat bekend als belangrijke bijdrage aan het leerproces van verpleegkundigen in opleiding. De studenten kunnen op deze manier in een echte setting de praktijk ervaren en bekend raken met de cultuur en geldende normen die horen bij het toekomstig beroep als verpleegkundige. Ook voor al werkenden geldt dat leren op de werkplaats van groot belang is om de nodige kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen.

Verschillende factoren kunnen het leerproces beïnvloeden:

  • gat tussen theorie en praktijk: wanneer de op school geleerde theorie niet aansluit op de praktijk, hindert dat het leerproces;
  • klinische omgeving: een echte klinische omgeving bevordert het leren;
  • support en supervisie: de leidinggevende moet het leren faciliteren;
  • feedback: feedback geeft inzicht in vooruitgang en zwakten in het leerproces en is een voorwaarde om te kunnen leren.

Waardevolle informatie

ZorgSaam heeft in samenwerking met OLV-ziekenhuis Aalst, de Katholieke Hogeschool van Sint Lieven, de Deense Hogeschool van Lillebælt, de Finse Vaasa Universiteit, de Slovaakse Universiteit van Presov en de Noorse Hogeschool Telemark een booklet ontwikkeld met informatie over leerplaatsleren en goede praktijkvoorbeelden.

Voor iedere functie wordt de bijbehorende rol in het proces van leerplaatsleren beschreven (met de stappen die gevolgd kunnen worden), aan het begin, tijdens het proces en achteraf. Deze informatie is waardevol voor managers, verpleegkundigen, studenten (verpleegkundigen in opleiding) en leraren. Ook Europese zorginstellingen en universiteiten kunnen van deze kennis profiteren.