Ieder jaar stelt de Europese Unie miljoenen euro’s aan internationale projectsubsidies beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, volksgezondheid, onderwijs en gelijke behandeling. Een groot deel van deze subsidies is ook beschikbaar voor de Nederlandse ziekenhuizen en sociale partners. De StAZ kan u helpen bij het aanvragen van deze subsidies.

Via ons netwerk kennen we de weg in Europa en zijn we op de hoogte van de verschillende subsidieprogramma’s. Daarom kunnen we ziekenhuizen informatie geven over de verschillende Europese subsidieregelingen en hen helpen bij het leggen van contacten met potentiële buitenlandse samenwerkingspartners. Daarnaast nemen we ook zelf initiatief bij het opstarten van internationale projecten. De uitkomsten van die projecten delen we vervolgens met de ziekenhuisbranche.

Toekenning subsidies

Ieder jaar stellen alle Directoraten-Generaal (DG’s) van de Europese Commissie een beleidsplan op voor hun activiteiten. Daarin geven ze onder andere aan welke thema’s en activiteiten in dat jaar voor subsidie in aanmerking komen. Op basis van het jaarplan en het algemene meerjarenplan van de Europese Commissie worden vervolgens subsidieprogramma’s ontwikkeld, die via een ‘oproep tot het doen van voorstellen’ worden gepubliceerd.

Welke partijen en projecten er uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie, wordt bepaald door de Directoraten-Generaal (DG) en een aantal Europese agentschappen. De doelgroepen en voorwaarden voor de diverse subsidies verschillen per DG en per programma. Daarnaast zijn er ook een aantal algemene voorwaarden:

  • De aanvrager betaalt een deel van de kosten zelf: cofinanciering.
  • Het project wordt in meerdere landen uitgevoerd. Per project moet daarom internationaal worden samengewerkt.

Voordelen subsidieprogramma’s

Subsidieprogramma’s bieden werknemers en werkgevers niet alleen de mogelijkheid om iets te leren van Europese buurlanden, maar ook om grensoverschrijdend samen te werken en in een internationale context nieuwe dingen te ontwikkelen. Zo profiteren we gezamenlijk van wat wordt ontwikkeld of wat al ontwikkeld is.

Meer informatie