EU-subsidies werkgelegenheid

De Europese Unie biedt met het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) subsidies aan voor projecten op het gebied van werkgelegenheid. Met een project dat past in dit programma, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

EaSI is een bundeling van drie, voorheen afzonderlijk beheerde EU-programma’s:

  1. Progress: programma voor werkgelegenheid en sociale solidariteit
  2. EURES: dienstverlening voor Europese werkgelegenheid
  3. Progress Microfinance: microkredietverlening

Doel programma

Met het EaSI-programma wil de EU innovatief beleid coördineren en ‘best practices’ uitwisselen, zodat succesvolle maatregelen in een breder verband kunnen worden toegepast. Jeugdwerkloosheid en inclusie van kwetsbare groepen krijgen hierbij extra aandacht. Zo is er 100 miljoen euro beschikbaar voor proefprojecten om beleidsvernieuwingen op dit gebied te testen.

Het EaSI heeft de volgende doelen:

  • het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU ondersteunen
  • de uitvoering van de Europa 2020 strategie onderbouwen
  • de kwaliteit van de werkgelegenheid stimuleren
  • sociale bescherming garanderen
  • sociale uitsluiting en armoede bestrijden
  • werkomstandigheden verbeteren

Subsidiemogelijkheden

Voor het programma stelt de EU een budget van 920 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2020. Daarvan wordt 61 procent gereserveerd voor Progress, 18 procent voor EURES en 21 procent voor Progress-microfinanciering.

Op de website van de Europese Commissie leest u wat voor soort projecten in aanmerking komen.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Lodewijk Buschkens l.buschkens@caop.nl of
00 32 497 445 394