EU-subsidies volksgezondheid

De Europese Unie zet met haar gezondheidsbeleid voor de periode 2014-2020 in op een goed verband tussen economische groei en een gezonde bevolking. De subsidies die daarbij horen zijn er vooral op gericht om gezondheidsproblemen te voorkomen en kennisontwikkeling te stimuleren. Onder andere onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten, ngo’s en gezondheidsinstituten kunnen in aanmerking komen voor deze subsidies. Ook sociale partners kunnen participeren.

De gezondheidszorg is een van de grootste sectoren in de EU. Om die reden besteedt het nieuwe Europese gezondheidsbeleid veel aandacht aan het zorgpersoneel. Ook komt strategisch personeelsbeleid in de zorg, inclusief het aantrekken en het behoud van zorgpersoneel, uitgebreid aan de orde in het Actieplan voor Europese gezondheidswerkers.

Europees gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid van de EU voor de periode 2014-2020 is gebaseerd op het derde meerjarenprogramma ‘Gezondheid voor groei’.

De doelstellingen van de strategie 2014-2020 zijn:

  • bijdragen aan innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels;
  • de toegang tot goede en veilige gezondheidszorg voor EU-burgers vergroten;
  • ziektepreventie en goede gezondheid bevorderen;
  • burgers beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Vooral de eerste doelstelling is van toepassing op de werknemers in ziekenhuizen. Met deze doelstelling wil de EU de lidstaten helpen:

  • personeels- en financiële tekorten het hoofd te bieden;
  • innovatie te stimuleren.

Subsidiemogelijkheden

Organisaties die gevestigd zijn in de EU of in een EFTA-land (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland), kunnen voorstellen indienen die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. De financieringsmogelijkheden hangen af van het soort project. Meestal dekt de EU-subsidie 60 procent van de projectkosten. Het beoogde budget van het meerjarenprogramma voor 2014 tot 2020 bedraagt 446 miljoen euro.

Lees op de website van de Europese Commissie hoe u een subsidie kunt aanvragen.

Behalve via het gezondheidsprogramma kunt u ook investeren in werkgelegenheid in de zorgsector via het proposed cohesion and Structural Funds 2014-2020.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Lodewijk Buschkens l.buschkens@caop.nl of
00 32 497 445 394