De EU gaat meer investeren in de bestrijding van grensoverschrijdende gezondheidscrises en preventie.  EU4Health 2021-2027 is een Europees subsidieprogramma voor de volksgezondheid. Het programma stelt 5,1 miljard euro beschikbaar om de gezondheidszorg te versterken en innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. Het programma is onderdeel van de totstandkoming van een sterke Europese gezondheidsunie. EU4Health moet een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19, door:

 • De EU-bevolking gezonder te maken;
 • De strijd tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te ondersteunen;
 • De paraatheid en capaciteit te vergroten, zodat de EU doeltreffend kan reageren op toekomstige gezondheidscrises.

Het EU4Health-programma richt zich in de EU op het:

 • Aanleggen van reservevoorraden medische benodigdheden voor crisissituaties;
 • Samenstellen van teams van gezondheidswerkers en –experts die tijdens een crisis in de hele EU kunnen worden ingezet;
 • Opleiden van gezondheidswerkers die in de hele EU inzetbaar zijn;
 • Beter monitoren van gezondheidsbedreigingen;
 • Sterker en veerkrachtiger maken van de gezondheidszorg.

De EU zal hierdoor beschikken over meer en betere instrumenten om samen snel en doortastend op te treden. Zowel bij de voorbereiding van een crisisaanpak als het beheer van gezondheidscrises. Doel van EU4Health is daarnaast om de werking en prestaties van de gezondheidszorgstelsels in de EU in het algemeen te verbeteren.

Langetermijnuitdagingen gezondheidszorg

Het EU4Health-programma richt zich niet alleen op crisisbestrijding. Het programma besteed ook aandacht aan andere uitdagingen voor de gezondheidszorgstelsels in de EU. De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:

 • De ongelijke gezondheidstoestand tussen bevolkingsgroepen, landen en regio’s;
 • De ongelijke toegang tot betaalbare, kwalitatieve preventieve en curatieve gezondheidszorg;
 • De lasten van niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, psychische aandoeningen en zeldzame ziekten;
 • De risico’s van gezondheidsbepalende factoren;
 • De ongelijke verdeling van de capaciteit van de gezondheidszorgstelsels;
 • De belemmeringen voor digitale innovaties;
 • De toenemende druk op de gezondheid door de aantasting en verontreiniging van het milieu en door demografische verschuivingen.

Subsidiemogelijkheden EU4Health

Organisaties gevestigd in een EU of EFTA-land kunnen voorstellen indienen die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. De financieringsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort project: meestal dekt de EU-subsidie 60 procent van de projectkosten. Het programma wordt vanaf 1 april uitgevoerd door het nieuwe Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid.

Subsidie aanvragen? Op de website van de Europese Commissie leest u hoe u dat doet.

Meer geld voor gezondheidsbeleid EU

EU4Health is niet het enige EU-programma dat investeert in gezondheidszorg. Ook andere EU-programma’s stellen geld beschikbaar voor een beter gezondheidsbeleid in de EU:

Meer informatie